Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Illustrationsbild i turkos med byggkranar och hus under planering

Detaljplanering

Inom en kommun kan detaljplaner användas till att reglera användningen av mark- och vattenområden. Detta gäller till exempel både när ett område ska förändras, bevaras eller när det ska byggas nytt. En beslutad detaljplan har rättsverkan och den bedömning som görs i en detaljplan ger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden.

Startplan för planverksamhet

Startplanen anger vilka detaljplaner och program som prioriteras att starta under kommande år. Här hittar du mer om vad det innebär och startplanen för innevarande år.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan anger var och hur högt man får bygga. Den anger även hur mark och vatten ska användas samt var det ska finnas parker och gator. Detaljplaner och områdesbestämmelser är juridiskt bindande och därför avgörande vid prövningen av bygglov.

Hitta gällande detaljplaner

Alla planer som kommer upp i kartan har vunnit laga kraft, vilket betyder att de är gällande planer. Du kan söka på fastighetsbeteckning, adress eller på planens namn eller nummer. Ibland kan det finnas flera planer på en fastighet. Om du inte hittar planen kanske den ännu inte har vunnit laga kraft.

Relaterad information

Göteborg växer

Tjänst: Aktuella detaljplaner och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till om de detaljplaner som är öppna för synpunkter. Här kommer du till de planer du kan tycka till om just nu. Du hittar även pågående markanvisningar och byggprojekt.

Göteborg växer

Tjänst: Hitta gällande detaljplaner

Alla planer som kommer upp i kartan har vunnit laga kraft, vilket betyder att de är gällande planer. Du kan söka på fastighetsbeteckning, adress eller på planens namn eller nummer. Ibland kan det finnas flera planer på en fastighet. Om du inte hittar planen kanske den ännu inte har vunnit laga kraft.

Göteborg växer

Götepod - podden om hur Göteborg utvecklas

I Göteborgs Stads podcast samtalar stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster om Göteborgs stadsutveckling ur olika perspektiv. Men hur stor kan staden bli? Hur kommer det framtida Göteborg se ut? Och vad präglar och styr utvecklingen?

${loading}