Till sidans huvudinnehåll
hand som håller fram två dokument, Illustration.

Planbesked

Ett planbesked behöver du söka om du vill göra en ny detaljplan, ändra eller upphäva befintlig detaljplan. Genom planbeskedet får du veta om Göteborg stad anser att ett planarbete kan påbörjas eller inte.

Ansök om planbesked

Om du planerar för en åtgärd som kräver att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs så ska du ansöka om planbesked. I planbeskedet får du svar på om staden har för avsikt att börja ett planarbete eller inte.
${loading}