Till sidans huvudinnehåll
Illustration av att medborgare tycker till om stadsuvecklingsprocessen.

Tyck till om detaljplaner


För att kunna planera för en stad som är flexibel och passar så många som möjligt är din kunskap och dina tankar viktiga. Inom stadsutveckling finns chans att påverka i olika skeden. Du kan tycka till digitalt eller på annat sätt när en detaljplan är på samråd eller granskning.

Lämna synpunkter på detaljplaner

I planprocessen finns möjlighet för dig som göteborgare att komma med synpunkter under samråds- och granskningsperioderna. 

Hur?

När projekten är öppna för synpunkter publiceras de i e-tjänsten Plan och byggprojekt. Där kan du läsa handlingar och underlag för detaljplanen – och där kan du också lämna dina synpunkter digitalt.

För att komma till e-tjänsten Aktuella plan och byggprojekt  klicka på puffen Aktuella plan och byggprojekt nedan. Alla planer som är gällande (beslutade) hittar du i e-tjänsten Gällande detaljplaner nedan.

När?

Det finns alltid ett antal detaljplaner man kan tycka till om. Se gärna filmen "Bli en Göteborgsförbättrare" ovan som berättar mer om hur man kan vara med och påverka utvecklingen i Göteborg.

Bli en Göteborgsförbättrare!

Filmen ”Bli en Göteborgsförbättrare” berättar, på under två minuter, hur och när du bäst engagerar dig i stadens arbete med detaljplaner, vilket är grunden till hur staden i framtiden kommer att utvecklas.

Hitta aktuella och gällande detaljplaner

Blå bakgrund med figurer från stadsutveckling
Göteborg växer

Tyck till: Aktuella plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Bilden visar karta över Göteborg med alla detaljplaner
Göteborg växer

Hitta gällande detaljplaner

Alla planer som kommer upp i kartan har vunnit laga kraft, vilket betyder att de är gällande planer. Du kan söka på fastighetsbeteckning, adress eller på planens namn eller nummer. Ibland kan det finnas flera planer på en fastighet. Om du inte hittar planen kanske den ännu inte har vunnit laga kraft.

Göteborg växer

Digital översiktsplan

Översiktsplanen visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas och ger vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut.

Kontakt

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}