Till sidans huvudinnehåll
fyra män som står framför en powerpointbild och funderar

Startplan för planverksamhet


Startplanen anger vilka detaljplaner och program som prioriteras att starta under året. Här hittar du mer om vad det innebär och startplanen för innevarande år.

Vad är en startplan?

Inför varje år tar stadsbyggnadsnämnden (tidigare byggnadsnämnden) beslut om vilka detaljplaner och program som avses starta kommande år. Startplanen är en viktig del i planeringskedjan som medverkar till att stadens detaljplanering och utbyggnad följer stadens översiktsplan, mål och strategier. Det gäller såväl i vilka områden som föreslås detaljplaneras som innehållet i kommande detaljplaner. Underlag för arbetet med startplan är stadens planeringsbehov, politiska mål, program, positiva planbesked och andra kommunala beslut.

Planbesked med beslut om startår

Vid positiva beslut om planbesked anges också ett årtal då planarbetet beräknas kunna starta. Detta är en preliminär bedömning som görs vid ställningstagandet av beslutet om planbeskedet. Projektet går sedan in i stadens övergripande planprioritering vilket är arbetet med startplan. Det innebär att bedömningen av start kan komma att flyttas beroende på resurser eller andra samband som kan finnas i närområdet.

Startplan 2024

Startplan 2024 innehåller 24 detaljplaner. Utöver de detaljplanerna finns ett visst utrymme och resurser att starta ytterligare några detaljplaner. Dessa ska svara mot de mål och kriterier som återfinns i stadsbyggnadsnämndens inriktningsbeslut för startplanen 2024. Tanken är att innehållet i startplanelistan tillsammans med övriga starter ska ge full måluppfyllelse.

Lista över dokument

Startplan 2024 Här kan du läsa mer om bakgrunden till startplan 2024

Projektlista 2024 I projektlistan kan du i detalj se vilka planer och program som kommer att starta.

Presentationer över områden som ska starta 2024

Yrkande angående startplan 2024

Inriktningsbeslut startplan 2024

Relaterad information

Göteborg växer

Tjänst: Aktuella detaljplaner och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till om de detaljplaner som är öppna för synpunkter. Här kommer du till de planer du kan tycka till om just nu. Du hittar även pågående markanvisningar och byggprojekt.

illustrationsbild till planprocessen
Göteborg växer

Process - Steg för steg när vi utvecklar Göteborg

Att stadsutveckla en långsiktigt hållbar stad tar tid. Göteborgarnas behov och stadens ekonomiska förutsättningar är några av de aspekter som vi utreder i början av processen. Inom processens olika steg vägs både allmänna och enskilda intressen mot varandra vilket justeras i plan- och bygglagen (PBL).

Göteborg växer

Götepod - podden om hur Göteborg utvecklas

I Göteborgs Stads podcast samtalar stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster om Göteborgs stadsutveckling ur olika perspektiv. Men hur stor kan staden bli? Hur kommer det framtida Göteborg se ut? Och vad präglar och styr utvecklingen?

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}