Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Illustrationsbild för bostäder med höga och låga hus samt en byggkran

Så utvecklas bostäder och bebyggelse

Göteborg växer snabbt. Befolkningen ökar och vi har brist på bostäder. Det behöver byggas 4 000–5 000 bostäder per år fram till 2030 i Göteborg för att möta framtida behov och minska dagens brist på bostäder.

Om bostadsbyggandet

Göteborgs Stad har enligt lag det övergripande ansvaret för bostadsförsörjningen i kommunen. Just nu byggs det mycket runt om i staden för att komma ikapp bostadsbristen. Här hittar du en översikt om bostadsbyggande och bostadsbehovet i Göteborg.

BoStad2021

Det är full fart på byggandet i Göteborg. Mängden planerade bostäder har inte skådats sedan miljonprogrammets dagar. För att gå i land med uppgiften används nya arbetssätt som utvecklats i projektet BoStad2021.

Hemlöshet

Definitionen av att vara hemlös är bred, från hushåll som bor i vanliga lägenheter med kommunalt kontrakt till personer som sover i offentliga utrymmen eller utomhus.

Bostäder för nyanlända

Från och med 1 mars 2016 gäller Bosättningslagen. Detta innebär att för de personer som fått uppehållstillstånd och är anvisade till Göteborg har staden en skyldighet att ordna en bostad.

Bonytt - mässa för nya bostäder

På bostadsmässan Bonytt kan du som är bostadsintressent hitta det mesta av det som planeras och byggs i och kring Göteborg just nu.

Mutual benefits - klok design för ökad trygghet och en stad för alla

Hur kan socialt utsatta människor inkluderas när vi utvecklar staden? Den frågan är i fokus i projektet Mutual benefits i Kallebäck, där det nu byggs många lägenheter bredvid ett boende för äldre med beroendeproblematik.

Nyheter om bostäder och bebyggelse

Visionsbild över området.
2023-03-06

Positivt planbesked för bostäder och förskola vid Temperaturgatan i Biskopsgården

Stadsbyggnadsnämnden gav, på sammanträdet den 21 februari, ett positivt planbesked för bostäder och en förskola vid Temperaturgatan i Biskopsgården. Planansökan innehåller cirka 40 nya bostäder i form…

Illustrationsbild över Backaplan från luften
2023-03-01

Samrådsstart för tredje detaljplanen i Backaplan 1 mars 2023

I dag startar samrådet för den tredje detaljplanen i Backaplan. Planen innehåller över 2000 bostäder men också parker, förskola, skola, idrottshall och butiker och annan service. Det finns flera möjli…

Visionsbild över hur Centralområdet kan se ut i framtiden.
2023-02-24

Detaljplan Norr om Nordstan antagen

På torsdagen den 23 februari antog Kommunfullmäktige detaljplanen för bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken norr om Nordstan.

Hitta pågående stadsutvecklingsprojekt

Bilden visar utbyggnaden av Nya Hovås, väldigt många bostäder tillkommer här
Göteborg växer

Hitta projekt

Här hittar du de stadsutvecklingsprojekt som är pågående just nu och som Göteborgs Stad är inblandade i. Göteborg befinner sig i en mycket expansiv fas just nu och här kan du ta del av vad som händer i de olika projekten.

Relaterad information

Bild på tre människor som samtalar vid en bomässa
Göteborg växer

Digital bomässa - Boplats Göteborg

På den digitala bomässan Bonytt kan du som är bostadsintressent hitta det mesta av det som planeras och byggs i Göteborg just nu. För mer information om bostäderna och för att anmäla intresse, klicka på bostadsbolagets länk som ligger med för varje enskilt objekt.

${loading}