Till sidans huvudinnehåll
Flygbild över Backaplan Centrum med skiss på byggnader som ska byggas på platsen.

Stadsområde Hisingen

Stadsområde Hisingen består av de tidigare stadsdelsförvaltningarna Norra och Västra Hisingen samt Lundby.

Nyheter om stadsutveckling

Streetart - ett stort öga med oranga färger kring
Göteborg växer

Aktuella nyheter om hur staden utvecklas

Göteborg har växt med 85 000 invånare de senaste 12 åren. Om 15 år beräknar vi vara ytterligare 115 000 göteborgare. Därför måste vi bygga bostäder, arbetsplatser, parker och infrastruktur. Här kan du ta del av nyhetshändelser kring projekten och stadsutveckling i stort.

Arendals hamn

En helt ny hamnterminal byggs just nu väster om nuvarande terminal vid Arendal.

Batterifabriken

I början av februari 2022 stod det klart efter många och långa förhandlingar mellan Göteborgs Stad och Volvo/Northvolt att deras batterifabrik kommer att byggas i Göteborg. Gryaab, Göteborg Energi samt Kretslopp och vatten samarbetar nu kring en unik hållbar lösning för att kyla den nya batterifabriken på Hisingen genom att använda renat avloppsvatten.

Bräckeskolan - om och tillbyggnad

Bräckeskolan kommer att genomgå en stor förändring fram till 2026, när en modernare och större skola planeras stå färdig.

Biskopsgården

Göteborgs Stad jobbar med ett planprogram för Biskopsgården. Målsättningen är att stadsdelen ska bli en trygg och tillgänglig trädgårdsstad.

Flunsåsstråket

Flunsåsstråket är ett grönt stråk som binder ihop Kvillebäcken i öster med Flunsåsparken i väster. Det binder även ihop nyare bostadsområden med äldre. Hösten 2023 stod stadsdelsparken Fjärdingsparken klar, som ligger mitt i stråket.

Frihamnen

Visionen om Frihamnen är att området ska utvecklas till en del av innerstaden. Med nyskapande lösningar och fokus på hållbarhet vill vi skapa variation av boendeformer och mötesplatser. Med den nya Hisingsbron, färjorna till och från centrum samt bra kollektivtrafik så kommer Frihamnen att knyta ihop staden.

Färjenäsparken

Vid foten av Älvsborgsbron, ett stenkast från Eriksbergs bockkran, ligger Färjenäsparken. En högt belägen stadspark som utvecklats i takt med att fler bostäder byggts i västra Eriksberg. Nu pågår arbetet med att utveckla parken till en plats för rekreation och evenemang, alldeles intill älven och på platsen för ”det första Göteborg”.

Förskolan Biskopsgatan 8 - nybyggnad

Den nya förskolan på Biskopsgatan blir ett välkommet tillskott i Lundby, ett område där fler förskoleplatser behövs.

Förskola vid Dimvädersgatan - ombyggnad

I norra Biskopsgården ligger en förskola med åtta avdelningar. Lokalerna byggs nu om för att bli bättre anpassade till verksamheten. Även förskolegården byggs ut, så att barnen får mer lekyta och ny lekutrustning.

Förskola vid Friedländers gata - nybyggnad

Den blivande förskolan med sex avdelningar på Friedländers gata i Backa är ett nytt projekt inom innovationsprogrammet Hoppet för klimatneutralt byggande. I det här projektet står återbruk i fokus.

Förskolan Litteraturtorget 5 - nybyggnad

På Litteraturtorget 5 byggs en ny förskola om två plan med sex avdelningar och tillagningskök. Pedagogisk odling kommer vara ett inslag i verksamheten.

Förskola vid Långströmsgatan - nybyggnad

I bostadsområdet Långängen på centrala Hisingen ska den gamla förskolan på Långströmsgatan ersättas av en ny och modern byggnad.

Förskola vid Svartedalsgatan - nybyggnad

På en tomt intill den nybyggda Svartedalsskolan byggs en förskola med sex avdelningar.

Förskola vid Torslanda Torg - nybyggnad

I centrala Torslanda ska en ny förskola byggas för att avlasta förskolor i området, och på sikt välkomna nya små göteborgare som bor i de planerade bostäderna.

Göteborgs Hamn

Nya hamnterminaler, logistikområden, vägar och järnvägar byggs för att stärka Göteborgs Hamn som Skandinaviens främsta godsnav.

Jubileumsparken - nybyggnad

I väntan på att Frihamnen ska byggas ut så har göteborgarna sedan 2014 varit med och planerat, byggt och testat olika aktiviteter på platsen för Jubileumsparken. Många har svettats i bastun, lärt sig segla i seglarskolan, svalkat sig i bassängen, rullat på rampen och lekt och lärt i uteklassrummet. Nu är den första permanenta etappen av Jubileumsparken i det närmaste klar, med utflyktslekplats, hamnbad och grönskande park. Återstår gör en ny bastu. Den byggs nu och ska stå klar våren 2024.

Karlastaden

Kvarteren runt Karlastaden på Lindholmen planeras att bli mycket yteffektiva. Det planläggs för åtta kvarter blandad stadsbebyggelse – på höjden. På tre hektar ska det byggas ungefär 2 000 lägenheter och dessutom finnas plats för förskola, hotell, handel och service för boende och besökare. Höjdpunkten blir Karlatornet som blir Nordens högsta byggnad.

Lillhagsparken

Bo och arbeta i en kulturhistorisk parkmiljö – bara fem kilometer till Göteborgs centrum. Lillhagsparken är ett nytt bostadsområde som skapas med stor respekt för platsens historia och den omgivande naturen. Här byggs 900 bostäder, modellförskolan Grönskan och tre parker samtidigt som den omgivande naturen tas till vara och utvecklas.

Lundbyskolan - nybyggnad

Den blivande högstadieskolan i Lundby ligger mittemot Bravida Arena och Lundbybadet. Projektet är stadsfastighetsförvaltningens hittills dyraste med en budget på över en halv miljard. För det får Göteborg förutom skolan två idrottshallar, kulturskola och en renoverad 1950-talsaula med plats för 800 åskådare.

Nya Rya

Det är snart 50 år sedan avloppsreningsverket Ryaverket byggdes på Hisingen. Nu har Gryaab påbörjat det 15-åriga projektet Nya Rya, så att vi kan fortsätta jobba för ett renare hav även i framtiden!

Rambergsstadens idrottsområde

Området söder om Wieselgrensplatsen, kring Bravida Arena, kan nu komma att förnyas. Lundbybadet och Rambergsrinken behöver utvecklas och eftersom Lundby sjukhus behöver ersättas kan det flyttas hit.

Ringön

Ringön skapas av de som arbetar, besöker och passerar området och fyller det med liv och aktivitet. Företagen är och kommer fortsätta att vara viktiga för Ringöns karaktär och utveckling. Tanken är att bygga ut området långsamt och organiskt för att behålla Ringöns karaktär och därför är ingen definitiv tidplan satt.

Ryaskolan - om och tillbyggnad

I mer än 50 år har Ryaskolan funnits som grundskola i Göteborgs stad. Skolan ligger i södra Biskopsgården med naturen som granne.

Selma stad

Selma Lagerlöfs Torg och området längs Litteraturgatan genomgår nu den största omvandlingen sedan torget byggdes 1971. Här växer Selma stad fram med över 1700 nya bostäder, handelshus, stadsdelshus med rum för kultur, torg- och Selma Lagerlöfs Parkstråk. Stadsdelen fylls med liv från morgon till kväll och boende får nära till allt för ett gott vardagsliv.

Skra Bro

Skra Bro i Björlanda står inför en stor utveckling. Den befintliga bebyggelsen ska kompletteras med bland annat flerbostadshus, småhus, förskolor och ett nytt närcentrum. Skra Bro planeras och byggs ut i flera olika etapper.

Toleredsskolan - om och tillbyggnad

Elever, personal och boende i området kring Toleredsskolan på centrala Hisingen kan glädja sig åt att skolan byggs om och till för att passa modern undervisning. En ny idrottshall möjliggör för lokala idrottsföreningar att hyra tid i hallen.

Torslandaskolan - nybyggnad

I Torslanda bygger vi en ny F-6-skola med plats för 600 elever. Den nya skolan ersätter gamla Torslandaskolan F-5 och Österödskolan F-3.

Torslanda tvärförbindelse

Torslanda är en attraktiv och populär stadsdel där stadsutveckling skett på olika sätt de senaste åren men infrastrukturen har inte utvecklats i samma takt. Det har lett till trafikproblem med otrygghet och köbildning som resultat på en redan hårt belastad väg. Nu undersöks möjligheten att bygga en tvärförbindelse mellan Nya Älvegårdsvägen och Torslandavägen.

Älvstaden

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek när Älvstaden breder ut sig på båda sidor av älven. Genom att hela staden, möta vattnet och stärka den regionala kärnan skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk stad som är öppen för världen.

Relaterad information

Bild med illustrationer stadsutveckling samt instagramikonen
Göteborg växer

Följ @goteborgvaxer på Instagram

Gör som 16 500 andra! Följ våra våra nyheter i kortformat som berättar om hur staden växer, i form av inlägg, stories, reels och livesändningar!

Hitta aktuella och gällande detaljplaner

Blå bakgrund med figurer från stadsutveckling
Göteborg växer

Tyck till: Aktuella plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Bilden visar karta över Göteborg med alla detaljplaner
Göteborg växer

Hitta gällande detaljplaner

Alla planer som kommer upp i kartan har vunnit laga kraft, vilket betyder att de är gällande planer. Du kan söka på fastighetsbeteckning, adress eller på planens namn eller nummer. Ibland kan det finnas flera planer på en fastighet. Om du inte hittar planen kanske den ännu inte har vunnit laga kraft.

Göteborg växer

Digital översiktsplan

Översiktsplanen visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas och ger vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut.

${loading}