Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild på en lugn innerstadsgata

Backaplan bostäder och skola

Parker, skola, idrottshall och förskolor men framför allt bostäder i en miljö som planeras med fokus ett smidigt vardagsliv – så kan den tredje detaljplanen i Backaplan beskrivas. 2 140 nya bostäder planeras här.

Illustrationsfilm: Visualisering av samrådsförslaget för bostäder och skola i Backaplan

2 140 nya bostäder planeras här.

Var?

Detaljplan 3 är en viktig del av nya Backaplan. Här planeras en centrummiljö med handel och verksamhet i bottenvåningarna som vetter ut mot huvudgatorna och även social service och förskolor på de inre gatorna med mycket mindre biltrafik. Men framför allt ska planen göra det möjligt att närma sig Göteborgs bostadsmål – 2140 bostäder planeras. Med flera lokala parker och en del av en större stadsdelspark längs Kvilleån så är tanken att det ska vara en bra miljö att bo, leva och växa upp i. Här kommer till exempel tre till sex förskolor att få plats liksom en högstadieskola och en idrottshall.

Det kommer att vara nära mellan människor i framtidens Backaplan. Det ska leda till att närhet till service, god kollektivtrafik och både snabba och mer långsamma cykelvägar. På så sätt minskar bilberoendet. Fokus ligger på en livsmiljö som ger möjlighet till handel och service i närområdet, där det är gångvänligt och nära till både lugna och aktiva parkområden. Även bebyggelsen är tänkt att vara varierad. Till exempel ska bottenvåningarna mot huvudgatorna att vara uppglasade medan fasaderna på husen kommer att variera i form och uttryck.

Var?

Detaljplanen ligger mellan Södra och Norra Deltavägen, väster om Backavägen.

Varför?

Behovet av bostäder är fortfarande stort i Göteborg och i framtidens Backaplan planeras det för centrumnära, stadsmässigt boende. Backaplan planeras bli en ny stadsdel och Hisingens centrum. Planområdet kompletterar detaljplanen för Backaplan centrum med en stor mängd bostäder och kopplar an mot Brunnsbo.

Utvecklingen sker enligt översiktsplanen, Vision Älvstaden och programmet för Backaplan.

När?

Omvandlingen av Backaplan har startat och pågår under de närmaste 15-20 åren, fram till 2040. Planering och utbyggnad sker etappvis. Detaljplanen beräknas kunna antas av kommunfullmäktige under andra halvan av 2025. När planen vunnit laga kraft kan bygglov sökas, preliminärt från 2026.

Samrådet för Backaplan detaljplan 3 avslutades den 18 april, 2023. Under samrådstiden hölls ett öppet hus i Älvrummet den 15 mars där projektgruppen för detaljplanen medverkade. Den 22 mars hölls en digitalt samrådsmöte med genomgång av planen och möjlighet till att ställa frågor. Varje tisdag mellan 15.30-17.30 under hela samrådstiden har det varit möjlighet att ställa frågor och titta på en utställning om detaljplanen i gallerian Backa 2 på Backaplan.

Vem?

Göteborgs Stad planerar och bygger ut gator, parker och en högstadieskola med idrottshall. De privata fastighetsägarna bygger bostadskvarteren.

För dig som vill veta mer

Läs planförslaget

Detaljplan för 2000 lägenheter i Östra Kvillebäcken

Detaljplan 2 för Backaplan, centrumbebyggelse

Detaljplan 3 för Backaplan-Bostäder, lokaler mm vid Backavägen och Norra Deltavägen

Detaljplan 4 för Backaplan-handel, kontor och verksamheter vid Backavägen

Aktuellt från Göteborgs Stad

Montage på visionsbild av Backaplan i framtiden med porträttbild av de tre deltagarna i poddavsnittet.

Backaplan – Hisingens nya centrum?

2021-03-24

Ett av Göteborgs mest centrala lägen består i dag mest av asfaltsparkeringar och storhandel. Men Backaplan är i förändring. Just nu pågår arbetet med att skapa plats för 10 000-tals människor att leva…

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}