Till sidans huvudinnehåll
Flygvy över Arendals hamn med utökad markyta.

Arendals hamn

En helt ny hamnterminal byggs just nu väster om nuvarande terminal vid Arendal.

Vad?

Dagens ytterhamnar byggdes på 1960- och 70-talen och sedan dess har volymtillväxten varit mycket kraftig. För att skapa utrymme för framtida godsvolymer byggs en helt ny hamnterminal om 220 000 kvadratmeter i Arendal.

Byggandet som är indelad i flera etapper, är planerat att pågå mellan 2016 och 2025.

Så utvecklas resande och infrastruktur

När?

Hela hamnen beräknas vara färdig 2025, men delar av den kommer att kunna tas i anspråk redan under byggtiden. I den nya terminalen kan både rorofartyg och containerfartyg hanteras. Totalt beräknas cirka 200 000 roro- eller containerenheter hanteras per år.

Från september 2018 till september 2019 pågick Etapp 1, vilket innefattade byggande av vallar för att stänga Arendalsviken, sprängningsarbeten, pålning och byggnation av vallar. Under vinter 2020/2021 påbörjades den första underhållsmuddringkampanjen för att fylla första byggnationen med stabiliserade muddermassor. Samtliga nya kajlägen förbereds för elanslutning för att minimera utsläppen från fartygen när de ligger vid kaj.

Göteborg hamns projektsida för Arendals Hamn

Flygbild över Arendals hamn som den ser ut idag med containrar och lastfartyg.
Arendals hamn.

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-368 75 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Emigrantvägen 2B

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.93070645054272,57.700033841712724] }, "properties":{ "title":"Göteborgs Hamn AB", "content":"Emigrantvägen 2B" } }]

Postadress

Göteborgs Hamn Ab
403 38 Göteborg

${loading}