Till sidans huvudinnehåll
Flygvy över byggnader med rödbrunt tegel och ljusgröna metalltak.

Lillhagsparken

Lillhagsparken är ett nytt bostadsområde som skapas med stor respekt för platsens historia och den omgivande naturen. Här byggs 900 bostäder, modellförskolan Grönskan och tre parker samtidigt som den omgivande naturen tas till vara och utvecklas.

Vad?

I Lillhagsparken byggs ett nytt bostadsområde med 900 lägenheter, modellförskolan Grönskan samt tre nya parker med olika form och innehåll.

Så utvecklas bostäder och bebyggelse

Så utvecklas parker- och andra stadsmiljöer

Var?

Lillhagsparken ligger i Hisings Backa i Norra Hisingen.

Varför?

Lillhagsparken ska enligt visionen för området erbjuda ett levande bostads- och verksamhetsområde i parkmiljö. Tanken är att den kulturhistoriska parkmiljön ska tas tillvara och utvecklas. Samtidigt ska det finnas plats för fler människor och bostäder.

Naturområdena runt Lillhagsparken är av varierande karaktär och en stor tillgång. De ska därför bevaras och förstärkas samtidigt som nya parkområden tas fram. Det planeras även för en ny lekplats.

När?

Sen den första etappen startade sommaren 2016 har cirka 730 bostäder färdigställts i Lillhagsparken. Förskolan Grönskan stod klar i juni 2020.

Nu byggs radhus och parhus i slänten ner mot Lillhagsvägen. Det är cirka 60 bostäder som planeras att stå klara under 2025. Ytterligare ett flerbostadhus och två radhus planeras att byggas i området.

Byggnationen av de tre parkerna pågick parallellt med övrig utveckling i området. Den sista parken, vid den södra infarten till Lillhagsparken, öppnades i juni 2024. Mer växtlighet planteras i parken under hösten 2024.

Vem?

Det är de privata byggaktörerna Tornet, Wästbygg, Wood & Hill, Ekeblad bostad samt Hökälla Skogome Tjugofyra AB som bygger bostäderna i Lillhagsparken. Göteborgs Stad bygger de tre nya parkerna.

För dig som vill veta mer

Detaljplan för Lillhagsparken

Tornets projektsida om Lillhagsparken

Hitta fler projekt

Process: Steg för steg när vi utvecklar Göteborg

Kontakt

Sandra Klang

Handläggare exploateringsförvaltningen
Telefonnummer: 031-365 00 00

E-post: sandra.klang@exploatering.goteborg.se

Helena Karlsson Haner 

Projektledare utbyggnad allmän plats, exploateringsförvaltningen

E-post: helena.karlsson.haner@exploatering.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}