Till sidans huvudinnehåll
Flygbild över Färjenäsparken, där det idag finns en stor gräsplan. Runt planen finns vägar, skog och en havslinje.

Färjenäsparken


Sedan 2021 pågår utbyggnad av Färjenäsparken i mötet med älven. Etapp ett, som omfattar den stora gräsmattan och naturlika planteringar, var klar och öppnade sommaren 2022. Etapp 2, som omfattar stranddelen, öppnade i juli 2023 och kommer att vara färdigställd vid årsskiftet 2023/2024.

Vad?

Färjenäsparken är en välbesökt stadspark med flera olika lek- och aktivitetsytor och promenadstråk. I parken finns till exempel en av Hisingens största lekplatser, ett uteklassrum, en motionsslinga på 1400 meter, fotbollsplan, skejtpark, plan för streetbasket samt utsikts- och picknickplatser med anlagda grillkärl.

Under 2021 till och med 2023 fortsätter vi att utveckla Färjenäsparken till en park för rekreation och aktiviteter. Den stora gräsytan ramas i väster och öster in av naturlika planteringar som på sikt ska utvecklas till en artrik skogsmiljö med både löv- och barrträd. Strandpromenaden blir en del av parken, som nu når ända ner till älven.

Så utvecklas parker- och andra stadsmiljöer

Var?

Färjenäsparken ligger på Hisingen intill Norra Älvstranden (norra stranden av Göta älv), mellan Älvsborgsbron och Eriksbergs bockkran. 

Varför?

Utbyggnaden av Färjenäsparken är en del av Göteborgs Stads jubileumssatsning "Blå & gröna stråk och oaser" inför stadens 400-årsjubileum. Ett svar på göteborgarnas önskemål om fler gröna oaser och sammanhängande stråk vid vatten, som binder samman staden och gör det lätt att mötas, koppla av och ta del av natur och kultur.

I Färjenäsparken finns dessutom ruinerna av "det första Göteborg", som Karl den nionde började bygga 1603 och som fick sina privilegier 1607.

När?

Göteborgs Stad har sedan början av 2006 arbetat med att utveckla Färjenäsparken, i takt med byggnationen av de nya bostadsområdena längs norra Älvstranden.

Sedan 2021 pågår utbyggnad av Färjenäsparken i mötet med älven. Etapp ett, som omfattar den stora gräsmattan och naturlika planteringar, var klar och öppnade sommaren 2022. Etapp 2, som omfattar stranddelen, öppnade i juli 2023 och kommer att vara färdigställd vid årsskiftet 2023/2024. 

Nyheter om Färjenäsparken

Flygbild över med fokus på mötet mellan Göta älv och land. En brygga går ut i älven.

Så ska Färjenäsparken möta älven

2022-11-22

I december startar utbyggnaden av Färjenäsparken i mötet med älven. Ny grönska, olika typer av sittplatser och belysning, trädäck, bryggor och ny markbeläggning är några av åtgärderna för att öka till…

Frågor och svar

 • Vilka delar av Färjenäsparken omfattar utbyggnaden parken och hur ser tidplanen ut?

  Utbyggnaden har skett i två etapper. Den stora gräsytan vid älven, omgärdad av naturlika planteringar, var klar till sommaren 2022. Där har bland annat ett fyrtiotal träd planterats som flyttats från andra platser i staden på grund av bygget av Västlänken – ett exempel på hur vi arbetar i Göteborgs Stad för att bevara träd när vi bygger ut staden.

  Under slutet av 2023 kommer även den andra etappen, som omfattar strandpromenaden, vara helt klar med nya planteringar, olika typer av sittplatser, belysning, trädäck, bryggor och ny markbeläggning för att öka tillgängligheten och stärka kontakten med vattnet.

 • Har göteborgarna fått vara med och tycka till om utbyggnaden av Färjenäsparken?

  2017 hölls en dialog på plats i parken inför utbyggnaden. Att bevara den öppna gräsytan och använda den för olika typer av evenemang var ett önskemål, även att bygga om utegymmet.

  Ytterligare önskemål som framkom i dialogen var mer träd och grönska för att minska bullernivåer, spännande stigar, konst, ha kvar pulkabacken och ta bort träd i den, göra nya platser för picknick och grillning, främja växt- och djurliv och tillföra vackra blomsterplanteringar. Längs älven kom önskemål om boule eller beachvolleyboll, strandpromenad, sandstrand och fiskeplatser.

 • Redan innan utbyggnaden startade skedde förändringar i Färjenäsparken, exakt vad är det som har gjorts och när?

  Med start 2006, och i takt med att Västra Eriksberg har byggts ut, byggde dåvarande park- och naturförvaltningen bland annat stadsdelslekplats, basketplan, offentlig toalett, utegym med tillhörande löpslinga, skateanläggning, nya promenadstråk i parkens norra del, inklusive ny trappa och ramp, och nya tillgänglighetsanpassade bänkar. Förvaltningen gallrade, röjde, planterade samt restaurerade en mur från den villastad som fanns på platsen tidigare. 

  Samtidigt anlade idrott- och föreningsförvaltningen en större konstgräsplan i anslutning till Taubeskolan.

  Under 2019 renoverade förvaltningen utegymmet med stockredskap, trädäck, belysning och plantering av träd. 60-metersbanan som ligger i anslutning till utegymmet målades och även markeringar i backen intill utegymmet för att underlätta intervallträning. Så byggdes en ny entré från Astris gata med planteringar, grusyta och en bänk runt eken som finns på platsen. 

Parker och stadsmiljöer under utveckling

Olof Palmes plats med statyer i bakgrunden. I förgrunden finns sju runda sittplatser i röd färg.
Göteborg växer

Olof Palmes plats

Bild på stråk med gröna odlingar och en lekplats brevid.
Göteborg växer

Flunsåsstråket

Flybild över Färjenäsparken, där det idag finns en stor gräsplan. Runt planen finns vägar, skog och en havslinje.
Göteborg växer

Färjenäsparken

Bild på Jubileumsparken en sommardag. I förgrunden syns bastun med ett par besökare i trappan. I bakgrunden syns Göta älv och tre röda lyftkranar.
Göteborg växer

Jubileumsparken


Kontaktpersoner

Niclas Bergendahl

Projektledare 
E-post: niclas.bergendahl@stadsmiljo.goteborg.se

Johan Blomqvist

Biträdande projektledare
E-post: johan.blomqvist@stadsmiljo.goteborg.se

Angélique Rooth

Kommunikationsstrateg 
E-post: angelique.rooth@exploatering.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}