Till sidans huvudinnehåll

Litteraturgatan, BmSS - inhyrning

På Litteraturgatan på Hisingen ska Framtiden Byggutveckling bygga ett flerbostadshus i det så kallade kvarter 8. I flerbostadshuset kommer det att finnas plats för åtta bostäder med särskild service (BmSS) samt personal- och gemensamhetsutrymmen.

Vad?

Nu pågår projekteringen inför ett byggprojekt av ett nytt flerbostadshus, på norra Hisingen i Göteborg. Dit kan åtta personer flytta in i var sin lägenhet i en servicebostad. I både gruppbostad och servicebostad får hyresgästen stöd dygnet runt utifrån individuella behov.

Var?

Flerbostadshuset med bostäder med särskild service, kommer att uppföras längs med Litteraturgatan, ganska nära Selma Lagerlöfs torg. Projektet är en del av den förtätning som pågår längs med Litteraturgatan.

Varför?

I Göteborg är det just nu bostadsbrist och det gäller även boenden med särskild service. I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) framgår tydligt att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Ett eget boende är en självklar rättighet för alla göteborgare. Stadsfastighetsförvaltningen bygger, förvaltar och hyr in lokaler för att korta ned kön till boenden med särskild service.

När?

Planerad inflyttning sista kvartalet 2027.

Vem?

Stadsfastighetsförvaltningen är beställare av inhyrningen på uppdrag av förvaltningen för funktionsstöd. Framtiden Byggutveckling är utsedd exploatör.

Om du vill veta mer

Om hur BmSS utvecklas

Bostäder med särskild service (BmSS) - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Om verksamheten

Verksamheter inom förvaltningen för funktionsstöd - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Läs artikeln som handlar om behovet av BmSS-boenden

Huvudbild: Okidoki arkitekter

Kontakt

Martina Nilsson

Projektledare 

E-post: martina.nilsson@stadsfast.goteborg.se

Vad är BmSS?

Kristin Brandt, enhetschef på förvaltningen för funktionsstöd, berättar vad boende med särskild service är för något.

Övrig kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Lillhagsparken 13

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.951466860125493,57.76087034880113] }, "properties":{ "title":"Stadsfastighetsförvaltningen", "content":"Lillhagsparken 13" } }]

Postadress

Box 5163
402 26 Göteborg

Fax
031-365 01 01
${loading}