Till sidans huvudinnehåll
gul skolbyggnad med lekande barn utanför, visualisering

Gunnestorpsskolan - nybyggnad

Den nuvarande Gunnestorpsskolan kommer att rivas i början på 2024 för att ge plats åt en ny skola för årskurserna F-6.

Vad?

Den nya skolan blir en F-6 skola med tre klasser i varje årskurs. Den nya skolan får också en fullstor idrottshall, ett eget tillagningskök och en helt ny skolgård.

Var?

Skolan ligger i södra delen av Tuve, i ett bostadsområde med blandad bebyggelse, alldeles intill det vackra naturområdet Hisingsparken.
Skolan ligger inbäddad i grönska, kringgärdad av ett bostadsområde. Kring skolan finns stora lekytor, fotbollsplaner och en park.

Varför?

Tuve är ett område där det byggs mycket och där elevantalet därför ökar. Genom att bygga en ny skola kan antalet elever öka från dagens 340 till 570 elever i den nya skolan.

När?

Den gamla skolan rivs i början på 2024. Den nya skolan planeras att stå färdig för inflytt till höstterminen 2026.

Vem?

Totalentreprenör är ByggDialog.

Kontaktperson

Tilda Melin Strandberg

Projektledare

E-post: tilda.melin.strandberg@stadsfast.goteborg.se


Läs mer om verksamheten i skolan

om Gunnestorpskolan F-6

Bilden överst på sidan: Fredblad arkitekter

Övrig kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Lillhagsparken 13

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.951466860125493,57.76087034880113] }, "properties":{ "title":"Stadsfastighetsförvaltningen", "content":"Lillhagsparken 13" } }]

Postadress

Box 5163
402 26 Göteborg

Fax
031-365 01 01
${loading}