Till sidans huvudinnehåll
Skymningsbild av Erikbergskajen och kajerna med blå himmel i bakgrunden

Norra Älvstranden

Norra Älvstranden, ett område som i över 150 år präglats av varvsindustrin, ser idag annorlunda ut. Det som en gång var fabriker och industrier är idag en levande del av staden med bostäder, grönområden, universitetslokaler och street food. Den sju kilometer långa kajpromenaden bjuder på konst och en rad andra upplevelser.

Flunsåsstråket

Flunsåsstråket är ett grönt stråk som binder ihop Kvillebäcken i öster med Flunsåsparken i väster. Det binder även ihop nyare bostadsområden med äldre. Hösten 2023 stod stadsdelsparken Fjärdingsparken klar, som ligger mitt i stråket.

Frihamnen

Visionen om Frihamnen är att området ska utvecklas till en del av innerstaden. Med nyskapande lösningar och fokus på hållbarhet vill vi skapa variation av boendeformer och mötesplatser. Med den nya Hisingsbron, färjorna till och från centrum samt bra kollektivtrafik så kommer Frihamnen att knyta ihop staden.

Färjenäsparken

Sedan 2021 pågår utbyggnad av Färjenäsparken i mötet med älven. Etapp ett, som omfattar den stora gräsmattan och naturlika planteringar, var klar och öppnade sommaren 2022. Etapp 2, som omfattar stranddelen, öppnade i juli 2023 och kommer att vara färdigställd vid årsskiftet 2023/2024.

Göteborgs Hamn

Nya hamnterminaler, logistikområden, vägar och järnvägar byggs för att stärka Göteborgs Hamn som Skandinaviens främsta godsnav.

Jubileumsparken - nybyggnad

I väntan på att Frihamnen ska byggas ut så har göteborgarna sedan 2014 varit med och planerat, byggt och testat olika aktiviteter på platsen för Jubileumsparken. Nu är den första permanenta etappen av Jubileumsparken i det närmaste klar. Återstår en ny bastu. Den byggs nu och ska stå klar våren 2024.

Älvstaden

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek när Älvstaden breder ut sig på båda sidor av älven. Genom att hela staden, möta vattnet och stärka den regionala kärnan skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk stad som är öppen för världen.
${loading}