Till sidans huvudinnehåll
Flygfoto över Göta älv. På bild syns centrala Göteborg, hisingen och hamnområdet.

Älvstaden


Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek när Älvstaden breder ut sig på båda sidor av älven. Genom att hela staden, möta vattnet och stärka den regionala kärnan skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk stad som är öppen för världen.

Vad?

Älvstaden, som innebär att Göteborgs stadskärna kommer att bli dubbelt så stor, växer nu fram längs båda sidor om Göta älv. Målet är en levande och attraktiv innerstad med 25 000 nya lägenheter och 50 000 nya arbetsplatser. Älvstaden omfattar Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden.

Så utvecklas bostäder och bebyggelse

Hur

Ett omfattande dialog- och idéarbete lade grunden till den slutliga visionen. Processen involverade göteborgare, företrädare för kommunala förvaltningar och bolag, näringsliv och akademi.

Under två år genomfördes en mängd medborgardialoger, expertworkshopar, internationella erfarenhetsutbyten, utredningar och studier. Medborgardialogen fördes med människor från hela staden och på flera olika sätt, totalt lämnade cirka 2 800 personer sitt avtryck till visionen.

När?

Visionen antogs av kommunfullmäktige i Göteborg den 11 oktober 2012.

Visionen

Vision Älvstaden är riktningen för hur Göteborg ska utvecklas. Älvstaden ska vara öppen för världen. Den ska vara inkluderande, grön och dynamisk och den ska utformas så att den länkar samman staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan. Älvstaden ska även göra Göteborg synligt för världen.

Göteborgs Stad har beslutat att använda Älvstaden som en testarena där vi prövar nya modeller och tekniker – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Samtidigt som vi planerar för Älvstaden i ett långsiktigt perspektiv ska vi göra området tillgängligt – här och nu – genom tillfälliga åtgärder och aktiviteter.

En stor och viktig del i förverkligandet av Älvstaden är Västsvenska paketet – som innehåller en rad storsatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar i Göteborgsregionen. Paketet ska vara genomfört år 2028 och innehåller bland annat Västlänken och den nya Hisingsbron

Karta som med färgmarkerade områden som visar när när i tiden bebyggelsen är planerad att vara klar.
Karta över centrala Göteborgs bebyggelse. Färgerna visar ungefär när i tiden som bebyggelsen är planerad att vara klar. (Röd = 2021), Orange = 2028, Gul = 2035-2050, Ljusblå = Projekt klara sedan 2012. Vit = Befintlig bebyggelse.
Flygbild över hela Älvstaden med Göta Älv i mitten och södra och norra Älvstranden på sidorna
Flygfoto av Södra och Norra Älvstranden (2023) Foto: copyright Göteborgs Stad

Nyheter om Älvstaden

Bryggdäck som går ut i vattnet i förgrunden och bakom syns en torgyta med planteringar samt nybyggda flerfamiljshus i modern stil.

Lindholmshamnen 2024: Torg och bryggdäck byggs i älven och samtliga bostäder inflyttade

2024-01-29

Utbyggnaden av Lindholmshamnen är i sluttampen och mycket ska färdigställas under året. Bostäder, bryggdäck, torgyta, planteringar, gator och konstverk. Helt utbyggt ska området vara under 2025.

Byggställningar en bit ute i älven. Mörkt vatten. På land syns två byggnader omringade av grönska.

Byggstart för ny bastu i Jubileumsparken

2023-12-20

Nu startar byggnationen av den nya bastun i Jubileumsparken. Det blir en bastu för permanent bruk med samma utseende och placering som prototypen.

Bild på stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster

Bada i älven – när, var, hur?

2023-06-01

I Göteborg har vi vattnet mitt i stan. Men hur är det egentligen; går det att ta ett dopp i älven från en brygga i Sannegården från kajen vid Stenpiren eller varför inte i Frihamnen i Jubileumsparken?…

Frågor och svar

 • Vilka är era strategier för Älvstaden - Vad menas med ”Hela staden”

  Med Älvstaden ska vi hela staden – i tre bemärkelser.

  • Vi ska skapa en stad för alla. Det gör vi genom att motverka segregationen och satsa på att utveckla ett inkluderande Göteborg med stor variation av platser, bostäder och uttryck. En stad där alla får plats och kan känna tillhörighet, oavsett inkomst, ålder, kön eller ursprung. En stad som är öppen, inbjudande och levande dygnet om och året runt. Det är den viktiga sociala betydelsen av helandet.

  • Vi ska bygga samman staden. Det är den rent fysiska ambitionen. Göteborg ska inte längre delas av älven. Den geografiska splittringen ska läkas, stadsmässiga stråk och en sammanhängande struktur ska skapas.

  • Och vi ska hela staden genom att få fler delaktiga. Barns och ungas kreativitet ska tas tillvara i Älvstadens utveckling. Konst och kultur ska bidra till identitetsskapande, sammanhang och förändring. I Älvstaden ska det vara öppet för initiativ och idéer, det ska vara möjligt att påverka och ta plats!


 • Hur ”möter vi vattnet”?

  Göteborg är en hamnstad. En vattenstad. En älvstad.

  Men stadens historiska koppling till vattnet har försvagats och behöver återskapas. Det gör vi genom att utveckla sjöfarten, skapa fler mötesplatser vid vattnet med gröna platser, badaktiviteter och kajstråk.

  Här ingår också ett ambitiöst ekologiskt tänkande med smarta system för grön teknik, stadsodlingar och hållbara transport- och dagvattensystem. Andra viktiga och självklara komponenter är förnybar energi, minskade utsläpp av växthusgaser och främjandet av en vardag där det är lätt att ta sig fram utan bil.

  Problematiken med stigande havsnivåer är något som samtidigt måste ingå i planerna. Därför måste varje delområde få en dimensionerad säker höjd för att möta framtida nivåer på vattenytan. Åtgärderna ska dock vara kreativa och faktiskt bidra till att föra staden närmare vattnet.


 • Hur ”stärker vi kärnan”

  Älvstaden ligger mitt i Västsveriges regionala kärna.

  Genom att bygga en tät, tillgänglig och blandad stad med ett flertal knutpunkter ska innerstaden växa över älven. Då stimuleras utvecklingen mot en alltmer diversifierad och robust ekonomi som på sikt kan stärka hela regionen inför framtida utmaningar.

  Göteborgs drivkrafter ska frigöras i Älvstaden. Kompetens ska tas tillvara, liksom befintliga nätverk och verksamheter med stora och små aktörer. Bra kommunikationer, god service och ett brett utbud av boende, service och arbetsplatser skapar attraktionskraft.

  Både människor och verksamheter från Sverige och resten av världen ska lockas till Göteborg. En god stadsmiljö med internationell lyskraft och frigjorda drivkrafter blir en hävstång även för den regionala kärnan.

   


Älvstadens delområden och projekt

Visionsbild av stråk med handelsbyggnader. På gatan promenerar fotgängare.
Göteborg växer

Backaplan

Visionsbild av drottningtorget kvällstid med stora glasbyggnader bakom centralstationen.
Göteborg växer

Centralenområdet

Skiss av Frihamnen en solig dag. Människor promenerar på gatan eller sitter på uteserveringar och vid en strandkant.
Göteborg växer

Frihamnen

Vy över byggnationer runt Karlastaden. På bilden syns en byggkranar kring en ofärdig skyskrapa
Göteborg växer

Karlastaden

Flygbild över Masthuggskajen en solig sommardag. En färja närmar sig kajen från vattnet.
Göteborg växer

Masthuggskajen

Visionsbild av hur Skeppsbron ska se ut med nya bryggor och hus
Göteborg växer

Skeppsbron

Bild av Lindholmen med Göta Älv i front och med hus och kranar
Göteborg växer

Lindholmen

På få ställen är Älvstadens vision så närvarande som i Lindholmen. Här är det möjligt för de boende, besökande och verksamma att verkligen möta vattnet. Stadsdelen sträcker ut sig längs med älven med ett lockande kajstråk.

Bild av hus i 3-5 våningar och med blå himmel och en glimt av älven
Göteborg växer

Lindholmshamnen

Lindholmshamnen är ett modernt, centralt och hållbart bostadsområde med närhet till vattnet och internationell kreativitet. Områdets spännande arkitektur varvas med gröna små parker, service och kajliv på klassisk varvsmark.

Kontaktperson

Rune Arnesen

Stadsutvecklingschef, Älvstranden Utveckling 

E-post: rune.arnesen@alvstranden.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}