Till sidans huvudinnehåll
Bild på Jubileumsparken en sommardag. I förgrunden syns bastun med ett par besökare i trappan. I bakgrunden syns Göta älv och tre röda lyftkranar.

Jubileumsparken - nybyggnad


I väntan på att Frihamnen ska byggas ut så har göteborgarna sedan 2014 varit med och planerat, byggt och testat olika aktiviteter på platsen för Jubileumsparken. Nu är den första permanenta etappen av Jubileumsparken i det närmaste klar. Återstår en ny bastu. Den byggs nu och ska stå klar våren 2024.

Vad?

Under Göteborgs jubileumsfestival 2–5 juni öppnade och invigdes Jubileumsparken och det nya hamnbadet med söta och salta bad. Redan i augusti 2022 öppnade och invigdes Göteborgs femte utflyktslekplats med fantasifulla och färgglada lekskulpturer i Jubileumsparken. Med start under senhösten 2023 byggs en ny bastu med samma placering och utseende som den tidigare bastuprototypen. 

Sedan 2014 har prototyper som bad, bastu, lekberg och uteklassrum byggts på platsen för parken, tillsammans med göteborgarna. Det är ett nytt sätt att arbeta med stadsutveckling; att tillsammans med göteborgarna planera, testa och bygga för att se vad som fungerar på platsen innan den permanenta byggnationen startar. 

Jubileumsparken är öppen året om och alla aktiviteter är kostnadsfria. Vad som händer i parken och när hittar du på goteborg.se/jubileumsparken och i parkens sociala kanaler. För aktiviteterna i parken ansvarar föreningen Passalen i samverkan med Göteborgs Stad genom ett så kallat idéburet offentligt partnerskap. 

Vad händer i Jubileumsparken?

Var?

Jubileumsparken byggs längs Kvillepiren i Frihamnen – en helt ny del av Göteborgs centrum som binder samman staden över älven.

Varför?

I Jubileumsparken och i resten av Frihamnen kommer det att hända mycket under lång tid. Planen är att hela området ska bli en inkluderande, grön och dynamisk del av innerstaden. Den framtida stadsdelen ska vara en testarena för innovativ stadsbyggnad, som präglas av nytänkande, mod och nyfikenhet.

Jubileumsparken är ett resultat av göteborgarnas önskemål inför Göteborgs 400-årsjubileum och inför byggandet av Älvstaden. I de medborgardialoger som genomfördes blev det tydligt att många vill ha grönområden, komma närmare vattnet och bada mitt i stan. Jubileumsparken är ett svar på de önskemålen.

När?

Sedan i januari 2021 byggs Jubileumsparkens första permanenta delar. Den första delen – Göteborgs femte utflyktslekplatsen med fantasifulla och färgglada lekskulpturer omgivna av grönskande gläntor – öppnade i augusti 2022.

Ett nytt hamnbad, med två salt- och en sötvattenbassäng samt tillhörande byggnader med omklädningsrum och toaletter, öppnade och invigdes under Göteborgs jubileumsfestival 2–5 juni.

Just nu byggs en ny bastu. Den ska ha samma utseende och placering som prototypen "Allmänna bastun".

Vem?

Jubileumsparken byggs, drivs och utvecklas i samverkan mellan exploateringsförvaltningen, stadsmiljöförvaltningen och Älvstranden Utveckling.

Nyheter om Jubileumsparken

Byggställningar en bit ute i älven. Mörkt vatten. På land syns två byggnader omringade av grönska.

Byggstart för ny bastu i Jubileumsparken

2023-12-20

Nu startar byggnationen av den nya bastun i Jubileumsparken. Det blir en bastu för permanent bruk med samma utseende och placering som prototypen.

Bild på stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster

Bada i älven – när, var, hur?

2023-06-01

I Göteborg har vi vattnet mitt i stan. Men hur är det egentligen; går det att ta ett dopp i älven från en brygga i Sannegården från kajen vid Stenpiren eller varför inte i Frihamnen i Jubileumsparken?…

Hamnområde med grönska och en byggnad med grå fasad.

Byggstart under hösten för ny bastu i Jubileumsparken

2023-05-26

I nya hamnbadet blir det möjligt att ta ett dopp året om. I vinter, när kylan biter som värst, ska du kunna kombinera badet i Jubileumsparken med ett bastubesök i en nygammal bastu.

Frågor och svar

 • Vad är planerat att bygga i Jubileumsparken?

  De första permanenta delarna av Jubileumsparken byggs sedan januari 2021. Göteborgs femte utflyktslekplats med konstnärliga lekskulpturer omgiven av grönskande gläntor för lek och rekreation stod klar i augusti 2022. I juni 2023, i samband med stadens 400-årsfirande, öppnade och invigdes parken och det nya hamnbadet med söt- och saltvattenbassänger samt servicebyggnader med omklädningsrum, teknikutrymmen och toaletter.

  Dessutom byggs en ny bastu, med samma utseende som den befintliga prototypbastun, som planeras var klar under våren 2024.

  Planen är att Jubileumsparken ska fortsätta att växa även längre fram i samverkan med göteborgarna. När Jubileumsparken är fullt utbyggd så planeras den, förutom ovananstående, att innehålla parkytor med plats för konst, evenemang och aktiviteter, samt mer öppna vilda parkytor för fri lek.

  Det är i dagsläget svårt att ange parkens slutgiltiga utbredning och utformning men ett riktmärke är att den totalt ska omfatta cirka 8-10 hektar (80 000-100 000 kvm) år 2035.

 • Har göteborgarna fått vara med och tycka till om innehåll och utformning av Jubileumsparkens första permanenta etapp på land?

  Jubileumsparken är ett resultat av göteborgarnas önskemål om grönområden och att komma närmare vattnet, inför stadens 400-årsjubileum och byggandet av Älvstaden.

  Sedan 2014 har ett antal prototyper byggts i Frihamnen på platsen för Jubileumsparken, bland annat lekkonstverket ”Berget”, playan, ”Allmänna bastun” och ”Allmänna badet”. De är resultatet av ett nytt sätt att stadsutveckla där göteborgarna är delaktiga i planeringen och där idéer och önskemål testas på plats långt innan den permanenta parken byggs, för att se vad boende och besökare önskar och vad som funkar på platsen. 

  Passalen ansvarar för aktiviteterna parken, genom ett så kallat idéburet offentligt partnerskap med staden. De har sedan 2014 anordnat en rad aktiviteter för barn i parken med fokus på tillgänglighet för alla.

  Erfarenheter från Bygglekplatsen har också använts i planeringen. På Bygglekplatsen får barn och unga skapa och bygga utifrån sin egen fantasi och kreativitet, tillsammans med pedagoger som kan inspirera och instruera. 

 • Vad är kostnaden för att bygga ett nytt bad i Jubileumsparken?

  Kostnaden för badet är cirka 75 miljoner kronor. I den kostnaden ingår, förutom själva badanläggningen, till exempel kostnader för konsultarbete, myndighetsbeslut och ledningsanslutningar.


 • Var finns information om aktiviteterna i Jubileumsparken?

  Information om alla aktuella aktiviteter i parken finns på Jubileumsparkens webbplats goteborg.se/jubileumsparken och på Jubileumsparkens sociala kanaler på instagram och facebook, som föreningen Passalen ansvarar för. Passalen ansvarar i samverkan med Göteborgs Stad för aktiviteterna i parken.


 • Kommer det att anläggas någon rollerderby-bana även i den permanenta parken?

  Roller derby-bana fanns som en tillfällig aktivitet som testades på platsen för Jubileumsparken innan den permanenta parken började byggas. Det var en uppskattad aktivitet och det har funnits planer på att anlägga en ny roller derby-bana framför Magasin 113. Utvecklingen av den delen av parken har blivit försenad på grund av att den är beroende av detaljplaneprocessen/exploateringen av Frihamnen i stort och den har dragit ut på tiden. Därför kan vi i dagsläget inte säga mer om planerna för rollerderby-bana.  


 • Hur många besökare räknar ni med att ha i Jubileumsparken när den första etappen är utbyggd och klar omkring årsskiftet 2023/2024?

  Någon detaljerad prognos för antal besökare är inte framtagen men vi uppskattar att det kommer att vara cirka 2000 besökare per dag under sommartid och cirka 500 samtidiga besökare.


 • Vad är kostnaden för att bygga den första permanenta etappen av Jubileumsparken på land?

  Den första etappen på land kostade cirka 162 miljoner kronor. I den etappen ingår kostnader för nybyggnation av tryckbank, parkutbyggnad med utflyktslekplats och grönskande gläntor (inklusive sanering och ledningar), två byggnader med omklädnings-/duschrum, toaletter, teknik- och personalutrymmen, byggnation av ny identisk bastu samt övergripande kostnader för konsultarbete, myndighetsbeslut och ledningsanslutningar. 

  Jubileumsparken kommer byggas ut i etapper över lång tid. Omfattning av senare etapper är ännu inte fastlagd.


Kontaktpersoner

Amelie Sandow

Projektledare byggnation hamnbad och bastu i Jubileumsparken
Telefonnummer: 031-365 57 81
E-post: amelie.sandow@exploatering.goteborg.se

Angélique Rooth

Kommunikationsstrateg
Telefonnummer: 031-365 57 21
E-post: angelique.rooth@exploatering.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}