Till sidans huvudinnehåll
Flygvy över Arendals hamn med utökad markyta.

Göteborgs Hamn


Nya hamnterminaler, logistikområden, vägar och järnvägar byggs för att stärka Göteborgs Hamn som Skandinaviens främsta godsnav.

Göteborgsregionen har utsetts till Sveriges bästa logistikläge 17 år i rad och det är en position som Göteborgs Hamn tänker behålla. Vi bygger ut för att rusta oss för framtida godsvolymer, större fartyg och näringslivets krav på snabb omlastning av gods i hamnens närhet.

Vad?

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och porten till världen för stora delar av svensk industri. Nya hamnterminaler, logistikområden, vägar och järnvägar byggs för att stärka Göteborgs Hamn som Skandinaviens främsta godsnav. Göteborgsregionen har utsetts till Sveriges bästa logistikläge 17 år i rad och det är en position som Göteborgs Hamn tänker behålla. Vi bygger ut för att rusta oss för framtida godsvolymer, större fartyg och näringslivets krav på snabb omlastning av gods i hamnens närhet.

Så arbetar staden med infrastruktur

Varför?

Cirka 30 procent av Sveriges utrikeshandel passerar kajerna i Göteborg. Hamnens utbyggnad innebär fördelar för import- och exportföretag i hela landet. Importlager i hamnens närhet, liksom omlastningsterminaler för exportgods, gör logistiken snabb och smidig och är efterfrågade satsningar. Nya logistikområden gör det också möjligt för nya företag att etablera sig i Göteborg.

När?

Byggande pågår och beräknas klart 2025.

Hur

Hamnens utbyggnad ska göras med så liten påverkan på omgivande natur- och djurliv som möjligt. Vi har därför ett tätt samarbete med naturskyddsföreningar för att hitta lösningar i samverkan.

Nya hamndelar byggs med hjälp av återanvändning av överblivna lermassor från de stora infrastrukturprojekten som pågår i Göteborg just nu. På så sätt hushåller vi med jordens resurser och undviker långa transporter.

För dig som vill veta mer

Kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}