Till sidans huvudinnehåll
Flygbild över Lindholmen 2023.

Lindholmen

Lindholmen är ett dynamiskt och variationsrikt område där äldre industri- och varvsområden möter modern arkitektur. Här dominerar innovativa företag med fokus på tech och mobilitet, forsknings- och utbildningsinstitutioner. Stadsdelen sträcker ut sig längs med älven med en utsikt över Södra Älvstranden och en möjlighet att möta vattnet.

Om Lindholmen

Lindholmen är ett dynamiskt och variationsrikt område där äldre industri- och varvsområden möter modern arkitektur. Här dominerar innovativa företag med fokus på tech och mobilitet, forsknings- och utbildningsinstitutioner. Stadsdelen sträcker ut sig längs med älven med en utsikt över Södra Älvstranden och en möjlighet att möta vattnet.

Lindholmshamnen

Lindholmshamnen – Lindholmens gröna lunga – är ett modernt, centralt och hållbart bostadsområde med närhet till vattnet och internationell kreativitet. Områdets spännande arkitektur varvas med gröna parker, service och kajliv på klassisk varvsmark.

Karlastaden

Kvarteren runt Karlastaden på Lindholmen planeras att bli mycket yteffektiva. Det planläggs för åtta kvarter blandad stadsbebyggelse – på höjden. På tre hektar ska det byggas ungefär 2 000 lägenheter och dessutom finnas plats för förskola, hotell, handel och service för boende och besökare. Höjdpunkten blir Karlatornet som blir Nordens högsta byggnad.
${loading}