Till sidans huvudinnehåll
Illustration av skolbyggnad med rödbrun fasad och vita detaljer.

Toleredsskolan - om och tillbyggnad

Elever, personal och boende i området kring Toleredsskolan på centrala Hisingen kan glädja sig åt att skolan byggs om och till för att passa modern undervisning.

Vad?

Toleredsskolan, byggd 1953, är en F-9-skola för cirka 700 elever. På grund av befolkningsutvecklingen i området byggs den ut och om i etapper. En ny skolbyggnad i tre våningar är redan klar, och nu tar renovering av byggnaderna A2 och A3 vid. Vi utreder också om hus D ska rivas eller byggas om för att få ett nytt tillagningskök och ny matsal, och vi gör också en förstudie om hus A1 ska byggas om.

Var?

Skolan ligger centralt på Hisingen i ett bostadsområde med närhet till flera grönområden. Här går cirka 700 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Varför?

Efter att ha byggt ut skolan med en ny byggnad anpassar och moderniserar vi nu de övriga lokalerna efter dagens behov. Detta genom att till exempel se över tillgängligheten och bygga ett nytt tillagningskök. Om- och utbyggnaden av lokalerna sker etappvis.

När?

Ombyggnationen pågår etappvis. Nästa steg är att renovera hus A3, med början någon gång under första halvan av 2025. Enligt de planer som finns nu räknar vi med att allting är klart år 2031.

Vem?

Stadsfastighetsförvaltningen i Göteborgs Stad är beställare och projektansvarig på uppdrag av grundskoleförvaltningen. Entreprenör är inte klar ännu.

Läs mer om skolans verksamhet

Toleredsskolan

Kontaktperson

Martin McElwee

Projektledare

E-post: martin.mcelwee@stadsfast.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}