Till sidans huvudinnehåll
Avloppsreningsverket Ryaverket är en avlång glasbyggnad där fasaden består av grönfärgade fönster.

Nya Rya

Det är snart 50 år sedan avloppsreningsverket Ryaverket byggdes på Hisingen. Nu har Gryaab påbörjat det 15-åriga projektet Nya Rya, så att vi kan fortsätta jobba för ett renare hav även i framtiden!

Vad?

Avloppsreningsverket Ryaverket, som drivs av Gryaab, ska byggas om och till så att vi kan fortsätta rena avloppsvatten från våra ägarkommuner på ett hållbart sätt. Vi kommer uppgradera den befintliga avloppsreningsanläggningen och bygga kompletterande rening på ny tomt. Arbetet påbörjades januari 2021 och ska vara klart 2036. Detta 15-åriga projekt heter Nya Rya.

Var?

Ryaverket ligger på Hisingssidan av Älvsborgsbron, i närheten av Göta älvs mynning till havet. De nya reningsstegen kommer att ligga bredvid vår befintliga anläggning, men närmare älven.

Varför?

För ett renare hav, även i framtiden.

Utan bra avloppsrening kan ingen modern stad fungera! Högre vattenflöden, skärpta reningskrav och fler människor är några av anledningarna till att Ryaverket ska byggas till och om för att få en hållbar rening även i framtiden. Reningskrav på avloppsvatten finns för att havet, sjön eller vattendraget där det renade vattnet släpps ut, inte ska innehålla för mycket näringsämnen. Näringsämnen leder nämligen till övergödning. När projektet är klart 2036 kommer Ryaverket klara av att rena vattnet för en ökad befolkning trots betydligt strängare reningskrav.

När?

Nya Rya är indelad i fyra etapper. Just nu pågår utredningsetappen som ska vara klar 2024. Etapp 2 består av förprojektering och pågår mellan 2025 och 2028. Den tredje etappen, själva genomförandet, påbörjas 2029 och ska vara klart 2035. Den fjärde och sista etappen är den kortaste och handlar om att överlämna programmet till linjeorganisationen. Det arbetet planeras vara klart 2036.

Vem?

Gryaab är ett kommunalt bolag som ägs av kommunerna Ale, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Arbetet inom Nya Rya kommer att utföras av medarbetare på Gryaab och utvalda konsulter och entreprenörer.

Läs mer om Nya Rya på Gryaabs webbplats

Kontaktperson

Sofia Cullberg

Kommunikatör

sofia.cullberg@gryaab.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}