Till sidans huvudinnehåll
Illustrationsbild av Skra Bro med småhus

Torslanda

Stadsdelen som ytmässigt omfattar en tredjedel av Hisingen spelar en väsentlig roll för göteborg och för regionen. Torslanda är en resurs för industriutveckling och hamnens expansion, möjlighet att bygga attraktiva kustnära bostäder och skolor samt tillgång till en lång kuststräcka för det rörliga friluftslivet inklusive friluftsbaden.

Batterifabriken

I början av februari 2022 stod det klart efter många och långa förhandlingar mellan Göteborgs Stad och Volvo/Northvolt att deras batterifabrik kommer att byggas i Göteborg. Gryaab, Göteborg Energi samt Kretslopp och vatten samarbetar nu kring en unik hållbar lösning för att kyla den nya batterifabriken på Hisingen genom att använda renat avloppsvatten.

Förskola vid Torslanda Torg - nybyggnad

I centrala Torslanda ska en ny förskola byggas för att avlasta förskolor i området, och på sikt välkomna nya små göteborgare som bor i de planerade bostäderna.

Nya Rya

Det är snart 50 år sedan avloppsreningsverket Ryaverket byggdes på Hisingen. Nu har Gryaab påbörjat det 15-åriga projektet Nya Rya, så att vi kan fortsätta jobba för ett renare hav även i framtiden!

Torslandaskolan - nybyggnad

I Torslanda bygger vi en ny F-6-skola med plats för 600 elever. Den nya skolan ersätter gamla Torslandaskolan F-5 och Österödskolan F-3.

Torslanda tvärförbindelse

Torslanda är en attraktiv och populär stadsdel där stadsutveckling skett på olika sätt de senaste åren men infrastrukturen har inte utvecklats i samma takt. Det har lett till trafikproblem med otrygghet och köbildning som resultat på en redan hårt belastad väg. Nu undersöks möjligheten att bygga en tvärförbindelse mellan Nya Älvegårdsvägen och Torslandavägen.
${loading}