Till sidans huvudinnehåll
Projekledare i varselkläder undersöker en blå ledning

Batterifabriken

I början av februari 2022 stod det klart efter många och långa förhandlingar mellan Göteborgs Stad och Volvo/Northvolt att deras batterifabrik kommer att byggas i Göteborg. Gryaab, Göteborg Energi samt Kretslopp och vatten samarbetar nu kring en unik hållbar lösning för att kyla den nya batterifabriken på Hisingen genom att använda renat avloppsvatten.

Vad?

Göteborgs stad hade en lämplig plats för fabriken i Torslanda industriområde, nära hamnens logistik, med järnvägsanslutning, god uppkoppling mot lokalt, regionalt och nationellt vägnät, en teknisk lösning där kylning av fabriken kommer ske med renat avloppsvatten, möjlighet till god elförsörjning – allt i ett område som redan var utpekat som verksamhetsområde i översiktsplanen och och med alla dessa förutsättningar på plats blev det Göteborg som fick etableringen av batterifabriken i skarp konkurrens med flera andra städer.

Gryaab, Göteborg Energi och Kretslopp och vatten samarbetar nu för att skapa en hållbar lösning genom att återanvända renat avloppsvatten, så kallat tekniskt vatten för att kyla den nya batterifabriken. Tillsammans bygger de samtidigt en infrastruktur för att vidareutveckla användningsområdet för tekniskt vatten.

Det kommer gå till så att Gryaab förser batterifabriken med renat avloppsvatten och sedan pumpas vattnet sedan till energihubben på fabriksområdet.

Det tekniska vattnet kyler fabriken och det återuppvärmda, cirka 30-gradiga vattnet pumpas tillbaka till Göteborg Energis värmepumpar. Där utvinns värmeenergin ytterligare en gång innan vattnet släpps ut i havet.

Var?

En ledning byggs mellan Batterifabriken på Hisingen och Gryaab samt en energihub vid fabriken. De cirka sex kilometer långa ledningarna projekteras, byggs och ägs av Kretslopp och vatten.

Varför?

Kylning av fabriken var en nödvändighet, och Göteborgs Stad hade en lösning på detta problemet och detta var en av de avgörande faktorerna för att fabriken skulle byggas i Göteborg. Dessutom kommer miljöpåverkan att vara minimal.

När?

Projektet pågår fram till slutet av 2024.

Vem?

Gryaab, Göteborg Energi och Kretslopp och vatten i samarbete med privata näringslivet.

Kontaktperson

Louise Utter Otterdahl

Kommunikationsansvarig

E-post: louise.utter.otterdahl@kretsloppochvatten.goteborg.se

Övrig kontakt

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}