Till sidans huvudinnehåll
Skola med fasad i olika färgnyanser. I förgrunden leker två barn på en lekplats.

Torslandaskolan - nybyggnad

I Torslanda bygger vi en ny F-6-skola med plats för 600 elever. Den nya skolan ersätter gamla Torslandaskolan F-5 och Österödskolan F-3.

Vad?

Torslandaskolan F-6 har målsättningen att bli världens bästa skola när det regnar. Det regnar i Göteborg i snitt var tredje dag, och istället för att irritera sig över något vi inte kan rå på, vill vi genom kreativa dagvattenlösningar i byggnaden skapa möjligheten att nyttja regnvatten som en resurs både pedagogiskt och i lekmiljön.

Skolans verksamhetsidé är att erbjuda en varierad pedagogisk miljö som främjar allas kunskapsutveckling inom olika skolformer. Skolans mål är att vara en trygg och småskalig skola där barnet ser och är sett.

Torslandaskolan är ett pilotprojekt inom Jämlik byggnation, som innebär att inom- och utomhusmiljöerna ska utformas så att de uppfattas som jämlika och attraktiva för alla oavsett könsidentitet, funktionsvariationer och ålder. Vi vill skapa trygga miljöer genom att bygga överblickbara lokaler som är lätta att orientera sig i.

Var?

Skolan ligger naturskönt på samma tomt som tidigare Torslandaskolan F-5. Närheten med högstadieskolan gör att det skapas ett nav för utbildning centralt i Torslanda, vilket underlättar för elever och föräldrar som ska ta sig till skolan antingen på egen hand eller med kollektivtrafik.

Varför?

Stadsfastighetsförvaltningen har fått i uppdrag av grundskoleförvaltningen att bygga en ny skola för F–6 med plats för 600 elever, vilket är en utökning på grund av befolkningsutvecklingen.

När?

Torslandaskolan F-6 blir klar under sommaren 2024, och kan börja användas av verksamheten till höstterminen 2024.

Under hösten 2020 påbörjades arbetet på tomten med att tidigare byggnader revs. Projektet tvingades pausas då tilldelningen av uppdraget att bygga den nya skolan överklagades, vilket lett till att projektet har försenats.

Under byggtiden är eleverna i tillfälliga paviljonger på Torslandavallen. En ändring av detaljplanen innebär att den befintliga byggrätten utökats i höjdled från en våning till tre våningar.

Vem?

Stadsfastighetsförvaltningen är beställare på uppdrag av grundskoleförvaltningen. Utsedd totalentreprenör är Veidekke.

Mer om skolans verksamhet

Aktuellt från Göteborgs Stad

Skolan färgglad fasad syns i bakgrunden.

Torslandaskolan F-6 laddar för en regnig höst

2024-07-03

Alldeles snart är den klar: Torslandaskolan F-6, skolan som är bäst när det regnar. Höstterminen 2024 ska eleverna börja, och just nu pågår ett intensivt arbete för att få klart det sista.

Skola med fasad i olika färgnyanser. I förgrunden leker två barn på en lekplats.
Visualiseringsbild: Link Arkitektur
Skola med fasad i olika färgnyanser. I bakgrunden leker barn på en lekplats med gungor och träd.
Visualiseringsbild: Link Arkitektur
En skola i bakgrunden en regnig och kall dag. I förgrunden leker två barn på en lekplats.
Visualiseringsbild: Link Arkitektur
Skola med fasad i olika färgnyanser. I förgrunden leker barn på en skolgården.
Visualiseringsbild: Link Arkitektur

Kontaktperson

Patrik Blomqvist

Projektledare

E-post: patrik.blomqvist@stadsfast.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}