Till sidans huvudinnehåll
Flygvy över Wieselgrensplatsen och idrottområdet där projektet är utmarkerad med gula illustrerade linjer.

Rambergsstadens idrottsområde

Detaljplanering pågår för området söder om Wieselgrensplatsen, kring Bravida Arena. Lundbybadet och ishallen Rambergsrinken behöver ersättas och få nya placeringar inom samma område.

Vad?

Göteborgs Stad arbetar med en detaljplan för området. Planens namn är detaljplan för verksamheter söder om Wieselgrensplatsen inom stadsdelen Rambergsstaden.

Lundbybadet och ishallen Rambergsrinken behöver ersättas och få nya placeringar inom samma område. Badhuset är väldigt populärt och välbesökt och behöver därför bli större än vad det är i dag. Planen möjliggör även en mindre utbyggnad av Bravida Arena.

I planen har det också ingått att hitta en ny placering för Lundby Sjukhus. I februari 2024 beslutade regionfullmäktige att avsluta planeringen för Wieselgrensplatsens närsjukhus. Staden ser nu  över hur den yta kan användas istället.

Så utvecklas idrottsområden och motionsanläggningar

Var?

Området ligger söder om Wieselgrensplatsen, kring Bravida Arena.

Varför?

Lundbybadet och ishallen Rambergsrinken behöver få nya lokaler eftersom de i dag är i dåligt skick och behöver ersättas.

Gångstråk som planeras ska ha platser där det finns möjlighet till såväl aktiviteter som vila och som kan användas året om. Utformningen är tänkt att skapa ett tryggare, aktivare och trivsammare område.

När?

Förslag till detaljplan var ute på samråd december 2022 till januari 2023.

Målsättningen är att de gamla anläggningarna ska finnas kvar tills de nya byggts så att verksamheterna inte behöver pausa.

Nu arbetar vi med att ta fram granskningshandlingar. Bedömningen är att planen kan gå ut på granskning sommaren 2025.

Vem?

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram en detaljplan för området. 

Byggaktörer inom planområdet är idrott- och föreningsförvaltningen, Parkeringsbolaget, exploateringsförvaltningen och HIGAB (Bravida Arena).

Kontaktpersoner

Karin Edeskog

Plankonsult, stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 031-368 18 27

E-post: karin.edeskog@stadsbyggnad.goteborg.se

Agneta Runevad

Projektledare, stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 031-368 15 80

E-post: agneta.runevad@stadsbyggnad.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}