Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild av stråk med handelsbyggnader. På gatan promenerar fotgängare.

Backaplan

Backaplan ska bli Hisingens centrum med ny blandad byggelse som består av bostäder, affärer, kontor, olika verksamheter, kulturhus och mer. Upp emot 20 000 människor kommer bo i området och lika många kommer att arbeta här i framtiden. Tanken är att det ska vara enkelt att leva hållbart med närhet till service, skolor, handel och grönområden. Omvandlingen har startat och kommer att pågå under de närmaste 15–20 åren.

Om Backaplan

Backaplan ska förvandlas från en handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd stadsmiljö. Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med en blandning av bostäder, service, kontor, kultur och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum. Omvandlingen har startat och kommer att pågå under de närmaste 15–20 åren.

Backaplan centrum

2 200 lägenheter, handel, restauranger och caféer men också förskolor, skolor och en stadspark. Och dessutom plats för kollektivtrafik, en idrottshall och ett helt nytt kulturhus. Med detaljplanen för Backaplans centrum kommer Hisingen att få ett helt nytt centrum.

Backaplan detaljplan 3

Parker, skola, idrottshall och förskolor men framför allt bostäder i en miljö som planeras med fokus ett smidigt vardagsliv – så kan den tredje detaljplanen i Backaplan beskrivas. 2 140 nya bostäder planeras här.

Kvillebäcken

Kvillebäcken ligger på centrala Hisingen väster om Backaplan. I området finns cirka 2 000 bostäder och ett antal kontor, butiker, restauranger, förskolor och annan samhällsservice.

Backaplans delområden

Bild på Kvillebäckens park med lekplats, grillplats, bänkbord och sittplatser.
Göteborg växer

Backaplan (detaljplan 1)

Backaplan ska förvandlas från en handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd stadsmiljö. Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med en blandning av bostäder, service, kontor, kultur och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum. Omvandlingen har startat och kommer att pågå under de närmaste 15–20 åren.

illustrationsbild av Backaplan Centrum - höga hus, grönska och vägar
Göteborg växer

Backaplan Centrum (detaljplan 2)

2 200 lägenheter, handel, restauranger och caféer men också förskolor, skolor och en stadspark. Och dessutom plats för kollektivtrafik, en idrottshall och ett helt nytt kulturhus. Med detaljplanen för Backaplans centrum kommer Hisingen att få ett helt nytt centrum.

Visar gata med förskola och bostäder längs gatan
Göteborg växer

Backaplan detaljplan 3

Parker, skola, idrottshall och förskolor men framför allt bostäder i en miljö som planeras med fokus ett smidigt vardagsliv – så kan den tredje detaljplanen i Backaplan beskrivas. 2 140 nya bostäder planeras här.

${loading}