Till sidans huvudinnehåll
Bild på Kvillebäckens park med lekplats, grillplats, bänkbord och sittplatser.

Östra Kvillebäcken

Kvillebäcken ligger på centrala Hisingen väster om Backaplan. I området finns cirka 2 000 bostäder och ett antal kontor, butiker, restauranger, förskolor och annan samhällsservice.

Vad?

I Östra Kvillebäcken finns idag en blandning av både låga och höga hus, hyresrätter och bostadsrätter. I dag finns runt 2 000 nya lägenheter med olika verksamheter såsom förskola och caféer i bottenvåningarna.

Så utvecklas bostäder och bebyggelse

Var?

Området ligger nära Göteborgs stadskärna, det tar bara sex minuter att ta sig från Östra Kvillebäcken till Centralstationen.

Hitta fler projekt

Hur?

Nyckelorden när Östra Kvillebäcken byggdes var att det skulle bli en grön, central och stadsmässig stadsdel. Området har flera gröna ytor med en växtlighet som skapar förutsättningar för biologisk mångfald och några av byggnaderna i Östra Kvillebäcken har gröna tak.

Målet har varit att skapa en trivsam och levande stadsdel redan från start och förebilden är den centrala kvartersstaden. Området ligger i anslutning till Kvillebäcksparken som innehåller både lekplats och utrymme för rekreation. På andra sidan om Kvillebäcken ligger Backaplan där planering för stadsutveckling pågår.

Vid entrén till Östra Kvillebäcken ligger Vågmästarplatsen med Kville Saluhall som är en naturlig mötesplats som knyter ihop nya och gamla Kvillebäcken.

Kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}