Till sidans huvudinnehåll
Skolgård och basketplan med lekande barn.

Bräckeskolan - om och tillbyggnad

Bräckeskolan kommer att genomgå en stor förändring fram till 2026, när en modernare och större skola planeras stå färdig.

Vad

Bräckeskolan behöver bli större för att få plats för ett större antal elever, och moderniseras. 

Så utvecklas skolor och förskolor

Var?

Bräckeskolan ligger naturskönt nära Krokängsparken, mitt emellan ett lummigt skogsområde och ett villakvarter. Närheten till naturen märks i undervisningen. Skolan är aktiv i pedagogiska trädgårdar där vi har inlett ett samarbete med miljöförvaltningen i Göteborg Stad för att skapa en pedagogisk odlingsträdgård på skolan. Odlingsträdgårdarna är en del i undervisningen, där både elever och pedagoger kommer att vara delaktiga genom bland annat sådd och skötsel av odlingarna. Arkitekten Gotthard Ålander ritade skolan och den äldsta delen byggdes 1946. Många delar av skolan är fina exempel på svensk 1940-talsarkitektur.

Varför?

Uppdraget är att utöka skolan så att den på sikt ska kunna fungera för årskurs 4–9 med fyra paralleller om totalt 720 elever, samt skapa pedagogiska lärmiljöer för barnen. Detta gör vi genom att bygga till en ny skolbyggnad och renovera de nuvarande lokalerna. Den nya skolbyggnaden kommer att innehålla ny matsal, storkök och specialsalar. Renovering av befintliga lokaler kommer att påbörjas när den nya byggnaden står klar.
Projektgruppen har tillsammans med elever från skolan valt färgsättning i den nya byggnaden och tar in ytterligare synpunkter från elever om vad de önskar på den nya skolgården.

När?

Först ut i projektet är att börja bygga den nya skolbyggnaden, som planeras till hösten 2022. När den nya skolbyggnaden står färdig, börjar ombyggnationen, och hela nya Bräckeskolan planeras stå färdig i sin helhet i mitten av 2026.

Vem?

Stadsfastighetsförvaltningen är projektägare och beställare och bygger på uppdrag av grundskoleförvaltningen.

Läs mer om skolans verksamhet

Bräckeskolan

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}