Till sidans huvudinnehåll
Brunnsbo station byggs i beige och brunt material med upphöjt spårvägsspår och trappor

Brunnsbo

Det kommer hända mycket i utvecklingen av Brunnsbo framöver. Dels en kommande järnvägsstation i kombination med kollektivstråk för citybuss och spårväg från Brunnsbo till Hjalmar Brantingsplatsen, dels pågående planering för fler bostäder, ett tydligare och större centrum samt att bebyggelsen längs Litteraturgatan blir mer stadslik och upplevs som en del av Göteborgs innerstad.

Stadsutveckling Brunnsbo

1000 nya bostäder, nytt centrum, stadsdelspark och en knutpunkt för kollektivtrafik. När Göteborgs innerstad utvidgas är tanken att Brunnsbo ska vara en viktig pusselbit.
${loading}