Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild av väderskydd och hållplats vid Lindholmen Science Park.

Program för Brunnsbo-Linné via Lindholmen

Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen ska försörja växande stadsdelar med ny kollektivtrafik och bättre knyta ihop Hisingen med fastlandet. De centrala delarna av Göteborg avlastas och många resor blir snabbare och smidigare.

Vad?

Program spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen kommer bland annat skapa den saknade delen av innerstadsringen med möjlighet att trafikera både med citybuss, stadsbana och spårvagnstrafik. Stadsbanan är tänkt att trafikera längre stråk där hållplatserna ligger relativt glest och citybuss har samma uppdrag som spårvagn.

Totalt ingår tre delsträckor i programmet, inklusive en ny spårförbindelse under Göta älv. Dessa tre delsträckor genomförs som projekt där programmet har en sammanhållande funktion och ett övergripande ansvar för genomförandet av helheten. Programmet startade 2019 och kommer att hålla på till 2039 då samtliga delsträckor ska vara trafiksatta.

Programmet är indelat i 3 etapper/delprojekt: 

 • Brunnsbo Hjalmar Brantingsplatsen
 • Frihamnen Lindholmen
 • Lindholmen Linnéplatsen.

Så utvecklas resande och infrastruktur

Varför?

Göteborgsregionen växer och väntas fortsätta växa snabbt. År 2035 beräknas det bo 200 000 fler invånare i Göteborg, Mölndal och Partille än vad det gjorde 2014 och 100 000 fler personer beräknas arbeta i området. För att kollektivtrafiken inte ska slå knut på sig själv när staden växer har kommunerna och Västra Götalandsregionen tillsammans tagit fram en målbild för stadstrafikens stomnät, den heter Koll2035.           

Genom att knyta ihop Hisingen med fastlandet på ytterligare ett sätt förs stadsdelar och människor närmare varandra. Genom skapandet av en innerstadsring för spårvagnarna avlastas trafiken i de centrala delarna av Göteborg och många resor blir snabbare och smidigare.

Hur?

 • Brunnsbo — Hjalmar Brantingsplatsen hanteras delvis inom arbetet med att utveckla Backaplan och är beroende av flera andra arbeten och detaljplaner i området.
 • Frihamnen – Lindholmen byggstarten var i augusti 2023 och arbetet pågår för fullt.
 • Lindholmen – Linnéplatsen, via Stigberget fick under 2021 beslut i regionfullmäktige och kommunfullmäktige om att förbindelsen ska vara en tunnel under Göta älv. Nu fortsätter arbetet med att ta fram en järnvägsplan och ett antal detaljplaner för spårvägstunneln och dess sträckning. Byggstart är beräknad till 2031.

  Ett av Göteborgs trafikstrategis huvudmål är att skapa ett lättillgängligt regioncentrum där det är lätt att nå viktiga platser och funktioner oavsett färdmedel och förutsättningar. Programmet kommer dels skapa en ny sträckning och därmed nya resmönster, dels bygga ut kollektivtrafiken i områden där en omfattande exploatering sker.

När?

 • Brunnsbo Hjalmar Brantingsplatsen beräknas vara klar för trafikering 2029. 
 • Frihamnen Lindholmen beräknas vara klar för trafikering årsskiftet 2025/2026. 
 • Lindholmen Linnéplatsen  beräknas vara klar för trafikering år 2039. 

Vem?

Programmet för spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen delfinansieras av staten genom den så kallade Sverigeförhandlingen. Övrig finansiering står Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen för. Programmet och de tre projekt som ingår leds av exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad. 

Nyheter om Brunnsbo - Linné via  Lindholmen

Kartbild som visar sträcken för järnvägstunneln från Lindholmen till södra Älvstranden och sedan till Linneplatsen

Göteborg planerar en spårvägstunnel under Göta Älv

2024-07-05

Göteborgs Stad planerar att bygga en underjordisk förbindelse mellan Lindholmen på Hisingen och Linnéplatsen på fastlandet. Exploateringsförvaltningen går nu ut med en så kallad RFI, där potentiella e…

Spårvägsbyggarna del 2

2024-06-20

Dags för det andra avsnittet av Spårvägsbyggarna - serien som följer det enskilt största spårvägsprojektet i Göteborg på decennier.

Premiär för Spårvägsbyggarna

2024-03-26

I den här filmserien kommer du kunna följa byggnationen av den nya spårvägen mellan Frihamnen och Lindholmen. I det första avsnittet besöker vi bland annat materialförrådet på Ringön.

Prova Styr & Ställ – i ett år

2024-03-20

Nu har du som trafikant möjlighet att utan kostnad få testa att cykla med Styr & Ställ under en begränsad period.

Visionsbild på hållplatsen vid Pumpgatan

Första spadtaget för spårväg Frihamnen- Lindholmen

2023-06-05

Den 5 juni välkomnades allmänheten till en första spadtaget-ceremoni för bygget av den nya spårvägen mellan Frihamnen och Lindholmen.

Karta över program Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné via lindholmen. Kartan visar färdriktning från Linnéplatsen till Brunnsbo över älven.
Karta över program Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen.

Kontaktpersoner

Martin Stenfeldt

Programledare
Telefon: 031-365 00 00
E-post: martin.stenfeldt@exploatering.goteborg.se

Charlotte Falke

Kommunikationsansvarig
Telefon: 031-365 00 00
E-post: charlotte.falke@exploatering.goteborg.se

Övrig kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}