Till sidans huvudinnehåll
Bilden visar nya Brunnsbo Station med spårvagnar, busshållplatser och människor

Brunnsbo - Hjalmar Brantingsplatsen

Projekt Brunnsbo – Hjalmar Brantingsplatsen är en del av program Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen som ingår i Sverigeförhandlingen. Projektet tar fram underlag för att möjliggöra en planering och olika tillstånd, projektering samt byggnation av ny citybuss och spårväg från Brunnsbo till Hjalmar Brantingsplatsen

Vad?

Projektets mål är byggnation av ett kollektivtrafikstråk för citybuss och spårväg från Balladgatan till Hjalmar Brantingsplatsen.

Brunnsbo-Hjalmar Brantingsplatsen kommer att knyta samman kommande Brunnsbo station med Hjalmar Brantingsplatsen. Projektet kommer att bli en av de huvudsakliga kollektivtrafikstråken för den exploatering som kommer att ske i Backaplan. Den nya buss- och spårvägssträckan får fyra hållplatser; Balladgatan, Brunnsbotorget, Tingstadsvass, Hjalmar Brantingsplatsen.

Den kommande järnvägsstationen i Brunnsbo, som Västra Götalandsregionen har tagit beslut om att bygga, i kombination med spårvagns- och citybusshållplats vid Brunnsbotorg skapar ett resecentrum med smidiga byten mellan pendeltåg, ny spårväg och busslinjer. Regionala tågresenärer med start- och målpunkt norr om Göta älv får genom Brunnsbo station en möjlighet till omstigning till lokal kollektivtrafik utan att behöva passera Göta älv.

Trafikverkets information om Brunnsbo station

Detaljplan för stadsutveckling i Brunnsbo (startskede)

Var?

Sträckan Brunnsbo-Hjalmarbrantingsplatsen

Grafik, kartvy där sträckan mellan Brunnsbo och Hjalmar Brantingsplatsen är markerad

Varför?

I syfte att bidra till att uppnå Koll2035s målbild om minskad restid, ökad kapacitet och robusthet i kollektivtrafiksystemet i Göteborg byggs spårväg och citybuss i stråket Brunnsbo- Hjalmar Brantingsplatsen i enlighet med Sverigeförhandlingen. Utbyggnaden kommer att skapa nya kollektivtrafikstråk i stadsdelar som kommer att möta en kraftig tillökning av bostäder och arbetsplatser och fungera som ett viktigt komplement till dagens kollektivtrafik och skapa ökad redundans i kollektivtrafiksystemet.

När?

Brunnsbo-Hjalmar Brantingsplatsen beräknas vara klar för trafikering 2029. Utbyggnad pågår redan i detaljplan 1.
Stråket kommer att byggas ut i två steg eftersom sträckan går genom ett antal detaljplaner och projekt som har olika start och sluttid. Därför har projektet beslutat att i respektive deletapp först bygga en bussgata förberedd för en spårbana för att sedan förses med en spåranläggning.

Brunnsbo-Hjalmar Brantingsplatsen hanteras delvis inom arbetet med att utveckla Backaplan och är beroende av flera andra arbeten och detaljplaner i området.

Vem?

Projekt Brunnsbo-Hjalmar Brantingsplatsen, som är en del av program Brunnsbo-Linné, delfinansieras av staten genom den så kallade Sverigeförhandlingen. Övrig finansiering står Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen för. Programmet och de tre projekt som ingår leds av exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad.

Översiktsbild för spårväg Brunnsbo — Hjalmar Brantingsplatsen

Grafik, kartvy och detaljplan över hur spårvägen mellan Brunnsbo och Hjalmar Brantingsplatsen ska byggas

Nyheter

Kartbild som visar sträcken för järnvägstunneln från Lindholmen till södra Älvstranden och sedan till Linneplatsen

Göteborg planerar en spårvägstunnel under Göta Älv

2024-07-05

Göteborgs Stad planerar att bygga en underjordisk förbindelse mellan Lindholmen på Hisingen och Linnéplatsen på fastlandet. Exploateringsförvaltningen går nu ut med en så kallad RFI, där potentiella e…

Viktigt beslut för stadsutveckling i Brunnsbo

2024-06-20

Stadsbyggnadsnämnden beslutade att skicka detaljplanen för stadsutveckling i Brunnsbo på samråd. Samrådets startar den 14 augusti och då har du möjlighet att lämna dina synpunkter.

Prova Styr & Ställ – i ett år

2024-03-20

Nu har du som trafikant möjlighet att utan kostnad få testa att cykla med Styr & Ställ under en begränsad period.

Visionsbild på hållplatsen vid Pumpgatan

Första spadtaget för spårväg Frihamnen- Lindholmen

2023-06-05

Den 5 juni välkomnades allmänheten till en första spadtaget-ceremoni för bygget av den nya spårvägen mellan Frihamnen och Lindholmen.

Brunnsbo station syns i vänsterkant - flygvy
Brunnsbo station Illustration: Okidoki arkitekter

Kontaktpersoner

Johanna Ståhle

Projektledare
E-post: johanna.stahle@exploatering.goteborg.se

Charlotte Falke

Kommunikationsansvarig
E-post: charlotte.falke@exploatering.goteborg.se

Övrig kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}