Till sidans huvudinnehåll
Bild av Frihamnen där det ska göras spårväg och nya busshållplatser

Frihamnen - Lindholmen

Under hösten 2023 påbörjades arbetet med att bygga den nya spårvägen och en ny gata för bil samt buss anpassat till citybuss mellan Frihamnen och Lindholmen.   Projekt spårväg och citybuss Frihamnen-Lindholmen är en del av Program spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen som ingår i Sverigeförhandlingen. Den nya spårvägen ska stå klar årsskiftet 2025/2026.

Vad?

Projekt spårväg och citybuss Frihamnen-Lindholmen är en del av en ny innerstadsring och den första etappen som byggs i det större Programmet spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen, som kommer att ge nya och snabbare resmöjligheter i Göteborg och utgöra del av en ny innerstadsring för kollektivtrafiken. Projektet ger möjlighet att trafikera både med citybuss, stadsbana och spårvagnstrafik.

Citybussnätet erbjuder direktresor till och från City, vilket innebär att körvägarna ska vara stabila över tid precis som spårvagnsnätet och att den upplevda kvaliteten ska vara densamma.

Var?

Sträcken Frihamnen-Lindholmen

Kartan nedan visar spårvägens sträcka och de tre hållplatserna mellan Frihamnen och Lindholmen.

Kartbild som visar sträckningen för spårväg mellan Frihamnen och Lindholmen med punkter för tre hållplatser

Varför?

Projekt spårväg och citybuss Frihamnen-Lindholmen kommer att ge nya och snabbare resmöjligheter i Göteborg och utgöra en del av en ny innerstadsring för kollektivtrafiken. Därigenom avlastas trafiken i de centrala delarna, den växande staden knyts ihop bättre över Göta älv och vi främjar det hållbara resandet i Göteborg.

Projektet ska bidra till att möta upp det behov av kollektivtrafik som finns, och kommer att öka under de kommande åren i samband med exploatering av områden längst med sträckan. I det expansiva Lindholmen planeras det för ytterligare ca 3000 bostäder och 12 000 nya arbetsplatser och Frihamnen planerar för ca 9000 bostäder och 13 000 arbetsplatser.

Målbild Koll2035 för storstadstrafiken i Göteborg — Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Hur?

Sträckan är en av tre delsträckor i en ny spårväg- och citybussträckning från Brunnsbo till Linnéplatsen via Lindholmen.

Den nya spårvägen mellan Frihamnen och Lindholmen kommer att kopplas ihop med befintliga spår på Hisingsbron norrut. Det blir tre hållplatser längs sträckan: Frihamnen, Pumpgatan och Lindholmen. Spårvagnarna kommer att vända efter hållplats Lindholmen, fram tills dess att Lindholmsförbindelsen är byggd 2039 och spårvägen då fortsätter bort mot Linnéplatsen.

När?

Bygget av den nya spårvägen startade under hösten 2023 och beräknas pågå till årsskiftet 2025/26, då spårvagnarna ska börja trafikera sträckan.

Tidslinje för sträcken Frihamnen  Lindholmen

Trafiknytt om störningar som kan förekomma i delprojekten

Vem?

Den nya spårvägen mellan Frihamnen och Lindholmen är en del av program Brunnsbo-Linné som delfinansieras av staten genom den så kallade Sverigeförhandlingen. Övrig finansiering står Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen för.

Projektet drivs av Göteborgs Stad exploateringsförvaltningen med stöd av förvaltningar och bolag inom staden samt Västra götalandsregionen och Västtrafik.

Film om byggandet av spårväg Frihamnen - Lindholmen

Medverkande: Intervjuare: Peter Wannding, exploateringsförvaltningenProjektledare: Mikael Andersson, exploateringsförvaltningenByggledare: Tony Hoffman, byggledare Göteborgs spårvägarFilmproducent: Yousef Boussir, Exploateringsförvaltningen

Nyheter om Frihamnen - Lindholmen

Kartbild som visar sträcken för järnvägstunneln från Lindholmen till södra Älvstranden och sedan till Linneplatsen

Göteborg planerar en spårvägstunnel under Göta Älv

2024-07-05

Göteborgs Stad planerar att bygga en underjordisk förbindelse mellan Lindholmen på Hisingen och Linnéplatsen på fastlandet. Exploateringsförvaltningen går nu ut med en så kallad RFI, där potentiella e…

Träden hittar tillbaka till Lindholmsallén

2024-06-28

Under veckan som gått har 14 av 29 tillfälligt flyttade lindarna i Lindholmsallén återfått sin plats efter ett års tillfällig placering i tillfällig depå i närheten.

Spårvägsbyggarna del 2

2024-06-20

Dags för det andra avsnittet av Spårvägsbyggarna - serien som följer det enskilt största spårvägsprojektet i Göteborg på decennier.

Premiär för Spårvägsbyggarna

2024-03-26

I den här filmserien kommer du kunna följa byggnationen av den nya spårvägen mellan Frihamnen och Lindholmen. I det första avsnittet besöker vi bland annat materialförrådet på Ringön.

Prova Styr & Ställ – i ett år

2024-03-20

Nu har du som trafikant möjlighet att utan kostnad få testa att cykla med Styr & Ställ under en begränsad period.

Visionsbild på hållplatsen vid Pumpgatan

Första spadtaget för spårväg Frihamnen- Lindholmen

2023-06-05

Den 5 juni välkomnades allmänheten till en första spadtaget-ceremoni för bygget av den nya spårvägen mellan Frihamnen och Lindholmen.

Allen på Lindholmen med citybussar och mycket grönska
Esplanaden på Lindholmen
Vändslinga vid Ceresgatan-Lindholmsallen
Vändslinga vid Ceresgatan-Lindholmsallén

Kontaktpersoner

Mikael Andersson

Projektledare

E-post: mikael.andersson@exploatering.goteborg.se

Charlotte Falke

Kommunikationsansvarig

E-post: charlotte.falke@exploatering.goteborg.se

Övrig kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}