Till sidans huvudinnehåll
Flygbild över Brunnsbo. Hyreshus, vägar och grönska.

Stadsutveckling Brunnsbo

1000 nya bostäder, nytt centrum, stadsdelspark och en knutpunkt för kollektivtrafik. När Göteborgs innerstad utvidgas är tanken att Brunnsbo ska vara en viktig pusselbit.

Vad?

Nu ska Brunnsbos utvecklingen mot att bli en del av innerstaden börja. Här planeras det för fler bostäder, ett mer tydligt och större centrum med kontor och ny infrastruktur som till exempel spårväg, hållplats för bussar och tågstation. Och planerna innebära också att bebyggelsen längs Litteraturgatan blir mer stadslik och hela området upplevs som en del av Göteborgs innerstad, så som det beskrivs i översiktsplanen. Torget planeras också att flyttas för att bättre koppla an till den nya bytespunkten för spårväg, pendeltåg och områdesbussar.

Var?

I Brunnsbo.

Varför?

Brunnsbo är utpekat som en tyngdpunkt i den nya översiktsplanen med en extra satsning på spårväg och pendeltågstation. I översiktsplanen, som styr den långsiktiga utvecklingen av Göteborg, står det också att Brunnsbo ska utvecklas och bli en del av det som kallas Göteborgs utvidgade innerstad.

När?

Det första steget tas i och med samråd kring förslag till detaljplan. Samrådet planeras att genomföras under sommaren 2024. Själva utbyggnaden börjar tidigast 2026 och utbyggnaden fortsätter fram till 2035 om allt går enligt planerna.

Vem?

En ny förskola, en stadsdelspark och flera nya hållplatser skapas för att serva alla som kommer att bo och besöka Brunnsbo i framtiden. Brunnsbo ska bli en plats för alla, både de som bor här och de som arbetar eller besöker platsen.

Nyheter

Viktigt beslut för stadsutveckling i Brunnsbo

2024-06-20

Stadsbyggnadsnämnden beslutade att skicka detaljplanen för stadsutveckling i Brunnsbo på samråd. Samrådets startar den 14 augusti och då har du möjlighet att lämna dina synpunkter.

Kontaktpersoner

Carl Johan Carlsson

Projektledare detaljplan

Telefon: 031-368 15 01

E-post: carl-johan.philip.carlsson@stadsbyggnad.goteborg.se

Linus Sandberg

Biträdande projektledare detaljplan

Telefon: 031-368 18 03

E-post: linus.sandberg@stadsbyggnad.goteborg.se

Övrig kontakt

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}