Till sidans huvudinnehåll
Bild från Lindholmen med bussar, träd och männískor

Lindholmen - Linnéplatsen (Lindholmsförbindelsen)

Lindholmsförbindelsen är en spårvägstunnel som planeras mellan Lindholmen och Linnéplatsen via Stigberget, där det blir en underjordisk hållplats. Lindholmsförbindelsen är en del av program Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen som ingår i Sverigeförhandlingen.

Vad?

Lindholmsförbindelsen är en fortsättning på spårvägen Frihamnen-Lindholmen och går sedan från markplan söderut genom ett tunneltråg till en sänktunnel under Göta älv tills den kommer fram till Stigberget, där en ny underjordisk hållplats byggs. Därifrån går förbindelsen vidare söderut och ansluter till Linnéplatsen strax öster om Göteborgs Naturhistoriska museum. Vid Linnéplatsen ska förbindelsen gå över i ett tråg där spåren når marknivån vid hållplats Linnéplatsen och knyter an med befintlig spårväg.

Den nya spårvägssträckan får tre hållplatser; Lindholmen, Stigberget och Linnéplatsen.

Projektet tar fram underlag för att möjliggöra en planering och olika tillstånd, projektering samt byggnation av spårväg från Lindholmen-Linnéplatsen via Stigberget.

Var?

Sträckan Lindholmen-Linnéplatsen

kartbild som visar hur sträckningen för spårväg drras under vattenytan mellan lindholmen och linnéplatsen

Varför?

Som en del av program Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné bidrar Lindholmsförbindelsen till att uppnå Koll2035:s målbild om minskad restid, ökad kapacitet och robusthet i kollektivtrafiksystemet i enlighet med Sverigeförhandlingen.

Lindholmsförbindelsen ska vara en snabb, kapacitetsstark och tillförlitlig förbindelse som möjliggör ett ökat hållbart resande i Göteborg, fortsatt stadsutveckling på båda sidor Göta älv samt avlasta kollektivtrafiksystemet i de centrala delarna av Göteborg.

Hur?

Lindholmen-Linnéplatsen fick under 2021 beslut i regionfullmäktige och kommunfullmäktige om att förbindelsen ska vara en tunnel under Göta älv.

Göteborgs Stad har nu tagit fram ett samrådsunderlag för anläggning av ny spårvägsförbindelse mellan Lindholmen och Linnéplatsen, ett samråd för att betydande miljöpåverkan (BMP)

Samrådet syftar till att informera och få in synpunkter avseende projektet. Samrådet ger såväl allmänheten som myndigheter och organisationer möjlighet att bidra med sin kunskap och yttra sig om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i den fortsatta planeringen samt i kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Handlingarna utgör även underlag för Länsstyrelsen för Västra Götaland bedömning av projektets miljöpåverkan.

Efter detta remissförfarande arbetas det vidare med handlingarna, med beaktande av inkomna synpunkter.

När?

Lindholmsförbindelsen befinner sig i en tidig planeringsfas. Just nu pågår arbetet med att ta fram en järnvägsplan och detaljplaner som är under uppstart för spårvägstunneln och dess sträckning.

Byggstart för Lindholmsförbindelsen är planerad till 2031, förberedande entreprenadarbeten påbörjas 2027.

Hela tidslinjen för Lindholmen- Linnéplatsen (Lindholmsförbindelsen)

Trafiknytt om trafikstörningar som kan förekomma i delprojekten

Vem?

Lindholmen-Linnéplatsen via Stigberget är en del av program Brunnsbo-Linné som delfinansieras av staten genom den så kallade Sverigeförhandlingen. Övrig finansiering står Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen för. Programmet och de tre projekt som ingår leds av exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad.

Aktuellt från Göteborgs Stad

Kartbild som visar sträcken för järnvägstunneln från Lindholmen till södra Älvstranden och sedan till Linneplatsen

Göteborg planerar en spårvägstunnel under Göta Älv

2024-07-05

Göteborgs Stad planerar att bygga en underjordisk förbindelse mellan Lindholmen på Hisingen och Linnéplatsen på fastlandet. Exploateringsförvaltningen går nu ut med en så kallad RFI, där potentiella e…

Frågor och svar om Lindholmsförbindelsen

 • Vad är Lindholmsförbindelsen?

  Lindholmsförbindelsen är en spårvägstunnel som planeras i Göteborg mellan Lindholmen och Linnéplatsen via Stigberget, där det blir en underjordisk hållplats. Lindholmsförbindelsen är en del av program Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen som ingår i Sverigeförhandlingen.


 • Vad är det för planläggningsprocess ni arbetar efter?

  Göteborgs Stad har inlett arbetet med att ta fram en järnvägsplan och detaljplaner som är under uppstart, för spårvägstunneln och dess sträckning, enligt en lagstadgad process. 

  En fastställd järnvägsplan krävs för av Lindholmsförbindelsen ska kunna byggas. 

 • Vad betyder BMP och vad syftar det till?

  Samrådet syftar till att informera och få in synpunkter avseende projektet. Samrådet ger såväl allmänheten som myndigheter och organisationer möjlighet att bidra med sin kunskap och yttra sig om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i den fortsatta planeringen samt i kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Efter detta remissförfarande arbetas det vidare med handlingarna, med beaktande av inkomna synpunkter. Handlingarna utgör även underlag för Länsstyrelsens för Västra Götaland bedömning av projektets miljöpåverkan.


 • Hur länge pågår BMP-samrådet för Lindholmsförbindelsen?

  Samrådet startar tisdag 14 november  2023 och pågår, dvs är öppet för synpunkter och yttrande fram till tisdag 5 december.


 • Vilken målgrupp riktar sig BMP-samrådet till?

  Samrådet riktar sig till fastighetsägare inom utredningsområdet samt berörda förvaltningar och bolag samt till statliga/regionala myndigheter och intresseorganisationer.

 • Hur skickar man in synpunkter?

  Synpunkter och yttranden skickas till Göteborgs Stad Exploateringsförvaltningen, Box 2258, 403 14 Göteborg eller via e-post till brunnsbo-lindholmen-linne@exploatering.goteborg.se
  Ange ärendenummer EXF-2023-02713.

  Synpunkter och yttranden på samrådsunderlaget skall vara förvaltningen till handa senast
  2023-12-05.


 • Hur får jag tag på samrådshandlingen?

  Samrådsunderlaget finns tillgängligt på Göteborgs stads webbplats
  från 2023-11-14 på https://goteborg.se/projektbrunnsbolinne


   

   


 • Hur och när kan jag påverka i stadsutvecklingsprocessen?

  Intressenter kan tycka till om en plan när den befinner sig i gransknings  eller samrådsskede. Via länk nedan kan du se hur hela stadsutvecklingsprocessen hänger ihop.

  Steg för steg när vi utvecklar Göteborg

Spårvägens uppfart på Lindholmen
Spårvägens uppfart på Lindholmen Illustration: AFRY
Spårvägens uppfart på Linnéplatsen med spår, hållplatser för buss och ny pressbyrå
Bilden visar på en av de möjliga lösningarna för Linnéplatsen. Illustration: COWI
Uppfart för spårvagn vid Linnéplatsen
Bilden visar på en av de möjliga lösningarna för Linnéplatsen. Illustration: COWI

Kontaktpersoner

Ma-Lou Wihlborg

Projektledare
E-post: ma-lou.wihlborg@explotering.goteborg.se

Charlotte Falke

Kommunikationsansvarig
E-post: charlotte.falke@exploatering.goteborg.se


Kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}