Till sidans huvudinnehåll

Rambergsstaden - Kärrdalen - Slättadamm

Bräckeskolan - om och tillbyggnad

Bräckeskolan kommer att genomgå en stor förändring fram till 2026, när en modernare och större skola planeras stå färdig.

Lundbyskolan - nybyggnad

Den blivande högstadieskolan i Lundby ligger mittemot Bravida Arena och Lundbybadet. Projektet är stadsfastighetsförvaltningens hittills dyraste med en budget på över en halv miljard. För det får Göteborg förutom skolan två idrottshallar, kulturskola och en renoverad 1950-talsaula med plats för 800 åskådare.

Rambergsstadens idrottsområde

Området söder om Wieselgrensplatsen, kring Bravida Arena, kan nu komma att förnyas. Lundbybadet och Rambergsrinken behöver utvecklas och eftersom Lundby sjukhus behöver ersättas kan det flyttas hit.

Toleredsskolan - om och tillbyggnad

Elever, personal och boende i området kring Toleredsskolan på centrala Hisingen kan glädja sig åt att skolan byggs om och till för att passa modern undervisning. En ny idrottshall möjliggör för lokala idrottsföreningar att hyra tid i hallen.
${loading}