Till sidans huvudinnehåll
Illustration på Rambergsstadens idrottsområde

Rambergsstaden - Kärrdalen - Slättadamm

Arbete pågår med att hitta ny placering av Lundbybadet och Rambergsrinken då de behöver ersättas och det finns planer för kontorslokaler för Volvo vid Ramberget. Det pågår arbete i ett par detaljplaner som kan resultera i cirka 600 nya bostäder och eventuellt nya verksamhetslokaler. Det byggs just nu skolor, idrottshall och Bmss-boende i området.

Bräckeskolan - om och tillbyggnad

Bräckeskolan kommer att genomgå en stor förändring fram till 2026, när en modernare och större skola planeras stå färdig.

Lundbyskolan - nybyggnad

Den blivande högstadieskolan i Lundby ligger mittemot Bravida Arena och Lundbybadet. Projektet är stadsfastighetsförvaltningens hittills dyraste med en budget på över en halv miljard. För det får Göteborg förutom skolan två idrottshallar, kulturskola och en renoverad 1950-talsaula med plats för 800 åskådare.

Rambergsstadens idrottsområde

Detaljplanering pågår för området söder om Wieselgrensplatsen, kring Bravida Arena. Lundbybadet och ishallen Rambergsrinken behöver ersättas och få nya placeringar inom samma område.

Toleredsskolan - om och tillbyggnad

Elever, personal och boende i området kring Toleredsskolan på centrala Hisingen kan glädja sig åt att skolan byggs om och till för att passa modern undervisning.
${loading}