Till sidans huvudinnehåll
Flygbild över Sörredsmotet

Arendal

I Arendal pågår för närvarande planering för utveckling och förnyelse, där hamnverksamhet längs Göta Älv i nuläget är dominerande. Det pågår projekt för att omvandla gamla industriområden till nya bostäder, kontorslokaler och kulturella faciliteter för att skapa en mer varierad och levande stadsdel. Området har en rik historia som är intimt förknippad med Göteborgs maritima arv.

Sörredsområdet

Det händer mycket längs med Sörredsvägen på Hisingen. Det är både pågående byggnation och planering av ny utveckling med nya detaljplaner.
${loading}