Till sidans huvudinnehåll
Flygbild över Biskopsgården

Biskopsgården

Biskopsgården ska kunna utvecklas till en trädgårdsstad med fler småhus med inspiration av till exempel Kungsladugård och Landala Egnahem.  Det behövs fler bostäder med större variationer på upplåtelseformer. Det behövs utökad kommunal service som förskolor, skolor, äldreboende, idrottsplatser, lekplatser och mötesplatser i form av inbjudande torg och parker.

Program för Biskopsgården

Göteborgs Stad jobbar med ett planprogram för Biskopsgården. Målsättningen är att stadsdelen ska bli en trygg och tillgänglig trädgårdsstad.

Förskolan Biskopsgatan 8 - nybyggnad

Den nya förskolan på Biskopsgatan blir ett välkommet tillskott i Lundby, ett område där fler förskoleplatser behövs.

Förskola vid Dimvädersgatan - ombyggnad

I norra Biskopsgården ligger en förskola med åtta avdelningar. Lokalerna byggs nu om för att bli bättre anpassade till verksamheten. Även förskolegården byggs ut, så att barnen får mer lekyta och ny lekutrustning.

Förskola vid Svartedalsgatan - nybyggnad

På en tomt intill den nybyggda Svartedalsskolan byggs en förskola med sex avdelningar.

Ryaskolan - om och tillbyggnad

I mer än 50 år har Ryaskolan funnits som grundskola i Göteborgs stad. Skolan ligger i södra Biskopsgården med naturen som granne.
${loading}