Till sidans huvudinnehåll
Bild på insidan av en förskolhall, med gröna väggar och väskor som hänger på krokar.

Förskola vid Dimvädersgatan - ombyggnad

I norra Biskopsgården ligger en förskola med åtta avdelningar. Lokalerna byggs nu om för att bli bättre anpassade till verksamheten. Även förskolegården byggs ut, så att barnen får mer lekyta och ny lekutrustning.

Vad

Lokalerna på Dimvädersgatans förskola ska byggas om och anpassas för att bli mer ändamålsenliga för verksamheten. Det innebär till exempel att förbättra tillgängligheten och tillgången till skötrum och toaletter, och att köket ska byggas om till att bli ett tillagningskök. Solceller kommer att placeras på taket för att producera el för egen förbrukning. Förskolegården ska bli större så att barnen får en lekyta på cirka 35 kvadratmeter per barn, och samtidigt kommer gården få bättre ytskikt och ny lekutrustning.

Var?

Förskolan ligger i Norra Biskopsgården och har åtta avdelningar. I närmiljön finns friluftsområdet Svarte mosse med fina möjligheter till utomhusaktiviteter.

Varför?

Förskolan renoveras för att förskolan ska kunna bevara sin nuvarande kapacitet på åtta avdelningar, med lokaler som är ändamålsenliga för förskoleverksamhet.

När?

Ombyggnaden börjar under våren 2023 och beräknas vara klar sommaren 2024.

Vem?

Stadsfastighetsförvaltningen är projektansvarig och beställare på uppdrag av förskoleförvaltningen. Entreprenör för byggprojektet är inte upphandlad ännu.

Läs mer om förskolans verksamhet

Kontaktperson

Mohammed Hama Raza

Projektledare

E-post: mohammed.hamaraza@stadsfast.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}