Till sidans huvudinnehåll

Gratis färjelinje en ny snabb genväg över älven

Publicerad 22 april 2024

Nu krymper både tiden och avståndet för den som vill cykla eller gå mellan älvstränderna i centrala Göteborg. 3 maj startar en ny gratis färjelinje mellan Stenpiren och Lundbystrand som bara tar fem minuter.

Denna nya linje startas för att de gamla varvs-och hamnområdena Lindholmen, Lundbystrand och Frihamnen hela tiden växer och utvecklas med fler arbetsplatser och bostäder. Linjen körs med en av Västtrafiks elektriska skyttelfärjor som redan har gått i trafik på älven. 80 cyklar och 250 gående får plats ombord.

– Det blir nästan som en sommarpresent till våra göteborgare och besökare med denna rakare och enklare väg direkt från Stenpiren till Lundbystrand. Färjan förbinder ju Göteborgs innerstad med det stora Lundbystrandområdet men också med stadsdelar som Kville och Rambergsstaden. Vi hoppas att både cyklister och gående ska börja använda den också till hamnbadet och den stora utflyktslekplatsen i Jubileumsparken, säger Kerstin Elias, avdelningschef stadsmiljöförvaltningen Göteborgs Stad.

Färjan tar bara fem minuter

Den nya färjan tar bara fem minuter, går på vardagar var 15:e minut i högtrafik och var 20:e minut i lågtrafik, från klockan 06.30 till 19.00.

– De två linjerna med skyttelfärjor vi nu har är viktiga inte bara för den fortsatta utvecklingen av den norra älvstranden utan också för att bättre koppla samman dagens och framtida gång- och cykelvägnät både norrut och söderut, säger Kerstin Elias.

Den nya linjen är gratis för resenären på samma sätt som den första älvskytteln mellan Stenpiren och Lindholmspiren är sedan 2011.

Nytt färjeläge har byggts

För att kunna starta linjen till Lundbystrand har Göteborgs Stad byggt ett nytt färjeläge vid kajen på nordöstra sidan av detta gamla varvsområde. Färjeläget ska också heta Lundbystrand.

Redan idag finns en mängd företag nära färjeläget, både stora och små. Från kinesiska fordonstillverkaren Geely, som äger bland andra Volvo Cars, till ett bryggeri och ett kafferosteri. Rosteriet ser fram emot att med cykeltransporter via färjan kunna leverera till kaféer i innerstaden.

Vid färjeläget har nu byggts ett tillfälligt torg med en pergola där man kan slå sig ner med utsikt över älven. Där finns också väderskydd, belysning, cykelställ, Styr- och ställcyklar samt en ny gång- och cykelbana för att det ska vara enkelt och tryggt att ta sig till och från färjan. Dessutom har ett sextiotal träd flyttats hit från den tillfälliga plantskolan i Frihamnen, för att göra platsen grönare, mer välkomnande och ge visst skydd mot vind och sol.

Fler älvförbindelser behövs

I Översiktsplanen för Göteborgs Stad beskrivs behovet av fler förbindelser över Göta älv för att koppla samman, komplettera och stärka dagens och framtida gång- och cykelvägnät.

Därför planeras det för att bygga en gång- och cykelbro i nästan samma sträckning som den nya färjelinjen. Bron ska gå mellan Packhuskajens ände vid kasinot, strax öster om Stenpiren, och samma kaj på Lundbystrand som det nya färjeläget där.

När denna gång- och cykelbro är färdig kan Göteborgs Stad och Västtrafik komma överens om att sätta in skyttelfärjan på en annan linje. Även flytbryggan går då att flytta till ett nytt färjeläge.

Kostnader och samverkan

För att kunna skapa det nya färjeläget Lundbystrand har kajen längs Pumpgatan renoverats för cirka 20 miljoner kronor. Flytbryggan där färjan lägger till har kostat cirka 10 miljoner kronor.

För att denna nya färjelinje ska vara avgiftsfri för resenären så betalar Göteborgs Stad genom stadsmiljönämnden extra pengar till Västtrafik, ett så kallat tillköp av trafik.

Denna nya älvförbindelse har tagits fram i samverkan mellan Göteborgs Stad (stadsmiljöförvaltningen, exploateringsförvaltningen, Älvstranden Utveckling) och Västtrafik.


Anslutande spårvagnar och bussar

  • Vid Stenpiren ansluter den nya färjelinjen till ett tiotal spårvagns-och busslinjer.
  • Från färjeläget Lundbystrand är det cirka 400 meter till busshållplatsen Pumpgatan, vid Lindholmsallén. Där går fem busslinjer: 16, 19, X1, 21 och 31.

Mer om färjetrafiken på älven

  • Linje 287: Den nya avgiftsfria linjen Stenpiren-Lundbystrand, startar 3 maj.
  • Linje 286: Den avgiftsfria linjen Stenpiren-Lindholmspiren, startade 2001.
  • Linje 285: Den långa linjen Lilla Bommen-Klippan, som sicksackar längs älven via Stenpiren-Lindholmspiren-Slottsberget-Eriksberg. Detta är en betallinje med Västtrafiks biljettsystem. Linjen startade i början av 1990-talet.
${loading}