Till sidans huvudinnehåll
Bild av bostäder i Nya Hovås. Byggnader i grått, rödbrunt och svart nyans.

Stadsområde Sydväst

Här hittar du de projekt som ligger längst söder i Göteborg. Stadsområde Sydväst består av de tidigare stadsdelsförvaltningarna Västra Göteborg samt Askim-Frölunda-Högsbo.

Nyheter om stadsutveckling

Streetart - ett stort öga med oranga färger kring
Göteborg växer

Aktuella nyheter om hur staden utvecklas

Göteborg har växt med 85 000 invånare de senaste 12 åren. Om 15 år beräknar vi vara ytterligare 115 000 göteborgare. Därför måste vi bygga bostäder, arbetsplatser, parker och infrastruktur. Här kan du ta del av nyhetshändelser kring projekten och stadsutveckling i stort.

Askimsskolan - om och tillbyggnad

Med anledning av en befolkningsökning i Askim, behöver kapaciteten på Askimsskolan utökas till ca 470 elever.

Ny simhall i Askim

Askim ska få en ny, modern simhall med ökad kapacitet för simundervisning, simidrott för ungdom och motionsverksamhet. Den nya simhallen ska ligga söder om den befintliga.

Dag Hammarskjölds boulevard

I dag är Dag Hammarskjöldsleden en motorled som gör det svårt att komma från ena sidan av leden till den andra. I och med att Frölunda växer och industriområdet i Högsbo omvandlas kommer också leden att förändras. I framtiden ska det vara betydligt enklare att korsa Dag Hammarskjöldsleden. Leden ska bli en boulevard.

Fiskebäcks Hamn

Den moderna fiskehamnen i Fiskebäck tillkom på 1950-talet och är idag Sveriges största fiskeläge. För att bättre möta fiskerinäringens behov utreds nu möjligheten att utveckla hamnen genom utbyggnad av kajer och fördjupning av farled.

Frölunda-Högsbo

Västra Frölunda är en stadsdel som har stora möjligheter att växa och utvecklas. Fler bostäder, mötesplatser, utökad service och handel kan göra stadsdelen till en attraktiv och trygg blandstad där grönområdena bevaras och utvecklas. Ett rikt gatuliv med varierat utbud inom bekvämt avstånd kan göra Frölunda till en mänskligare, grönare och tryggare stadsdel.

Frölunda Torg

Frölunda Torg är en av de viktiga platserna i Göteborg där kollektivtrafik, handel, arbetsplatser och bostäder samlas. Det är en plats som ständigt är under utveckling, och nu är det dags att titta på möjligheterna att bygga ut köpcentret och kraftsamla med fler bostäder och verksamheter.

Frölunda kulturhus och Frölundabadet - ombyggnad

Frölunda Kulturhus invigdes 1980, och behöver ny ventilation. Under samma period ska Frölundabadet byggas om och till för att kunna välkomna alla stadens invånare.

Förskolan Gitarrgatan 5 - nybyggnad

Med åtta avdelningar och tillagningskök, blir den nya förskolan ett välkommet tillskott i ett växande Frölunda.

Opaltorget

Opaltorget ska bli ett livligt, tryggt och tillgängligt område med täta kollektivtrafikförbindelser till city, och med närhet till havet och grönområden. Här växer ett nytt stadsdelstorg fram med bland annat 1 100 nya bostäder, butiker, kontor, förskola och skola, vårdcentral, apotek, en familjecentral, ny Opalkyrka och en ny park.

Program för Frölunda

I Frölunda pågår redan utvecklingen mot en mer nära område. En del är färdigt, annat byggs och mycket är under planering. Nu kommer planprogrammet för Frölunda som ska få delarna hänger i hop i ett ännu mer nära och tryggt Frölunda.

Program för Tynnered

Nu är arbetet med att ta fram ett planprogram för Tynnered igång. Tynnered planeras att utvecklas till en mer sammanhängande del av staden. I området skapas möjligheter för mer bostäder, verksamheter och service för att utveckla en tryggare och mer levande stadsdel.

Påvelundsskolan F-9 - ombyggnad

En större kull barn kommer snart att nå högstadieålder. Därför behöver Påvelundsskolan F-9 anpassas byggas ut och anpassas för att få plats med fler elever. Arbetet pågår mellan 2023 och 2026.

Ruddalens idrottscentrum - upprustning

Ruddalen är ett av Göteborgs större idrottsområden – i dag med fokus på issport och fotboll. Nu utvecklas området för att rymma fler aktiviteter och locka fler personer.

Skattegårdsvägen - cirkulationsplats

I projektet bygger vi om korsningen Skattegårdsvägen/Önneredsvägen till en cirkulationsplats. I anslutning till korsningen finns en tunnel för gång- och cykeltrafik, vilken i samband med ombyggnaden rivs.

Åkeredsskolan - nybyggnad

Den nya Åkeredsskolan kommer att skapa plats för 570 elever i det populära Åkered. Den gamla skolan ska rivas, och den nya skolbyggnaden planeras få två våningar och integrerad idrottshall och matsal.

Önneredsvägen

Önneredsvägen står inför en möjlig utveckling. Det finns behov av att bygga ett nytt äldreboende och en ny skola och området kan få fler bostäder.

Relaterad information

Bild med illustrationer stadsutveckling samt instagramikonen
Göteborg växer

Följ @goteborgvaxer på Instagram

Gör som 16 500 andra! Följ våra våra nyheter i kortformat som berättar om hur staden växer, i form av inlägg, stories, reels och livesändningar!

Hitta aktuella och gällande detaljplaner

Blå bakgrund med figurer från stadsutveckling
Göteborg växer

Tyck till: Aktuella plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Bilden visar karta över Göteborg med alla detaljplaner
Göteborg växer

Hitta gällande detaljplaner

Alla planer som kommer upp i kartan har vunnit laga kraft, vilket betyder att de är gällande planer. Du kan söka på fastighetsbeteckning, adress eller på planens namn eller nummer. Ibland kan det finnas flera planer på en fastighet. Om du inte hittar planen kanske den ännu inte har vunnit laga kraft.

Göteborg växer

Digital översiktsplan

Översiktsplanen visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas och ger vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut.

${loading}