Till sidans huvudinnehåll
Flygvy över Frölunda-Högsbo byggnadsområde med genomgående vägled.

Om Frölunda-Högsbo


Västra Frölunda är en stadsdel som har stora möjligheter att växa och utvecklas. Fler bostäder, mötesplatser, utökad service och handel kan göra stadsdelen till en attraktiv och trygg blandstad där grönområdena bevaras och utvecklas. Ett rikt gatuliv med varierat utbud inom bekvämt avstånd kan göra Frölunda till en mänskligare, grönare och tryggare stadsdel.

Vad?

I Frölunda finns det många ytor som kan utnyttjas bättre, bland annat ett stort antal parkeringsplatser som skulle kunna bebyggas med bostadshus för att skapa gator med butiker och andra verksamheter i bottenvåningarna, vilket bidrar till att skapa gator med stadsliv. Om nya byggnader koncentreras vid de befintliga mötesplatserna och stråken i stadsdelen förstärks hela Frölunda. Det ska också kunna bli lättare att ta sig fram i stadsdelen med cykel eller till fots.

De viktiga grönområdena i Frölunda, bland annat Ruddalen mitt i stadsdelen, ska bevaras och utvecklas. Detta är också något som de boende i dialoger har uttryckt är väldigt viktigt. Kulturmiljön i Västra Frölunda är speciell, och de byggnader och miljöer som finns här har ett särpräglat utseende och uttryck. Den nya bebyggelsen som tillkommer ska ta tillvara på områdets historia och bygga vidare för att tydligt visa nästa steg i Frölundas utveckling.

Så arbetar staden med bostäder

Var?

Frölunda-Högsbo ligger i Södra Göteborg.

Varför?

En ryggrad i utvecklingen av Frölunda är huvudgatorna Marconigatans och Radiovägens omvandling till stadsstråk för alla trafikslag och kantade av bebyggelse. Här finns det även stora möjligheter att titta på hur kollektivtrafiken ska utvecklas.

När?

Programarbetet har föregåtts av dialog med de boende, där flera av invånarnas frågor har tagits vara på. När programmet för Frölunda kommer ut för programsamråd finns möjlighet att tycka till och komma med synpunkter.

Efter programsamråd kommer programmet eventuellt revideras för att slutligen godkännas av Byggnadsnämnden. Mycket är på gång i Frölunda redan nu där för vissa områden finns det nya konkreta planer och där det i även byggs. Men, för andra delar är vi bara precis i början på att utveckla Västra Frölunda från förort till stad.

Projekt i Frölunda-Högsbo

Flygbild över idrottsområde med kringliggande natur och skog.
Göteborg växer

Ruddalens idrottscentrum

Ruddalen är ett av Göteborgs större idrottsområden – i dag med fokus på issport och fotboll. Nu utvecklas området för att rymma fler aktiviteter och locka fler personer.

Stadsbild med gator och höghus
Göteborg växer

Dag Hammarskjölds boulevard

I dag är Dag Hammarskjöldsleden en motorled som gör det svårt att komma från ena sidan av leden till den andra. I och med att Frölunda växer och industriområdet i Högsbo omvandlas kommer också leden att förändras. I framtiden ska det vara betydligt enklare att korsa Dag Hammarskjöldsleden. Leden ska bli en boulevard.

Kontaktperson

Linnéa Finskud

Projektledare, stadsbyggnadsförvaltningen
Telefonnummer: 031-368 19 29
E-post: linnea.finskud@stadsbyggnad.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}