Till sidans huvudinnehåll

Skattegårdsvägen - cirkulationsplats


I projektet bygger vi om korsningen Skattegårdsvägen/Önneredsvägen till en cirkulationsplats. I anslutning till korsningen finns en tunnel för gång- och cykeltrafik, vilken i samband med ombyggnaden rivs.

Vad?

Syftet med detta är att förbättra trafiksäkerheten och skapa en tryggare stadsmiljö. Vi ersätter tunneln med en förhöjd gång- och cykelöverfart i anslutning till cirkulationsplatsen. I samband med projektet breddar vi även gång- och cykelbanorna i anslutning till korsningen och förbättrar siktförhållandena för gående och cyklister.

Var?

Korsningen Skattegårdsvägen – Önneredsvägen, Tynnered.

Varför?

Åtgärdens syfte är förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet i korsningen Skattegårdsvägen/Önneredsvägen samt att skapa en bättre stadsmiljön genom att ta bort en gammal gång- och cykeltunnel.

När?

Byggnationen påbörjas i juni 2023 och kommer att pågå fram till och med våren 2024. Planterings- och återställningsarbeten planeras utföras under sensommaren 2024. 

Vem?

Veako utför på uppdrag av Stadsmiljöförvaltningen.

Kontaktperson

Mikael Reidal

Projektkommunikatör
E-post: mikael.reidal@stadsmiljo.goteborg.se

Övrig kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsmiljöförvaltningen", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

${loading}