Till sidans huvudinnehåll

Skattegårdsvägen - cirkulationsplats

I projektet bygger vi om korsningen Skattegårdsvägen/Önneredsvägen till en cirkulationsplats. I anslutning till korsningen finns en tunnel för gång- och cykeltrafik, vilken i samband med ombyggnaden rivs.
Flygbild som visar en cirkulationsplats där vägarbete pågår

Vad?

Syftet med detta är att förbättra trafiksäkerheten och skapa en tryggare stadsmiljö. Vi ersätter tunneln med en förhöjd gång- och cykelöverfart i anslutning till cirkulationsplatsen. I samband med projektet breddar vi även gång- och cykelbanorna i anslutning till korsningen och förbättrar siktförhållandena för gående och cyklister.

Var?

Korsningen Skattegårdsvägen-Önneredsvägen, Tynnered.

Varför?

Åtgärdens syfte är förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet i korsningen Skattegårdsvägen/Önneredsvägen samt att skapa en bättre stadsmiljö genom att ta bort en gammal gång- och cykeltunnel.

När?

Byggandet påbörjas i juni 2023 och kommer att pågå fram till och med våren 2024. Planterings- och återställningsarbeten planeras utföras under sensommaren 2024. 

Vem?

Veako utför på uppdrag av Stadsmiljöförvaltningen.

Kontaktperson

Mikael Reidal

Projektkommunikatör
E-post: mikael.reidal@stadsmiljo.goteborg.se

Övrig kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsmiljöförvaltningen", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

${loading}