Till sidans huvudinnehåll
enplanshus - långsida och kortsida, BmSS

Gullyckevägen - BmSS-boende, nybyggnad

På Gullyckevägen i Billdal ska vi bygga sex bostäder med särskild service (BmSS). Projektet ingår i stadsfastighetsförvaltningens plan för byggprojekt med minskad klimatpåverkan.

Vad?

Nu pågår ett byggprojekt av ett nytt BmSS i Billdal, sydvästra Göteborg. Dit kan sex personer med  funktionsnedsättning flytta in i var sin lägenhet i ett gruppboende. I både gruppbostad och servicebostad får hyresgästen stöd dygnet runt utifrån individuella behov.

Var?

Gullyckevägen i Billdal - nära Askims ishall. Tomten består av en bit naturmark i ett område med villabebyggelse.

Varför?

I Göteborg är det just nu bostadsbrist och det gäller även boenden med särskild service. I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) framgår tydligt att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Ett eget boende är en självklar rättighet för alla göteborgare. Stadsfastighetsförvaltningen bygger, förvaltar och hyr in lokaler för att fler göteborgare med funktionsnedsättning ska få ett eget boende med särskild service.

När?

Planerad inflyttning är hösten 2025.

Vem?

Stadsfastighetsförvaltningen är beställare av byggprojektet på uppdrag av förvaltningen för funktionsstöd.
Utsedd entreprenör är TM2 Bygg AB.

(bild överst på sidan: Tengbomgruppen AB)

Om du vill veta mer

Hur vi utvecklar boenden med särskild service

Bostäder med särskild service (BmSS) - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Om verksamheten 

Boenden för dig med funktionsnedsättning - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Läs artikeln om behovet av BmSS i Göteborgs Stad

De kommande åren behövs 400 nya bostäder med särskild service i Göteborg

Kontakt

Johan Hansson

Projektledare

E-post: johan.hansson@stadsfast.goteborg.se

Film: Vad är BmSS?

Kristin Brandt, enhetschef på förvaltningen för funktionsstöd, berättar vad BmSS är för något. Filmare: Carl Edholm

Övrig kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Lillhagsparken 13

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.951466860125493,57.76087034880113] }, "properties":{ "title":"Stadsfastighetsförvaltningen", "content":"Lillhagsparken 13" } }]

Postadress

Box 5163
402 26 Göteborg

Fax
031-365 01 01
${loading}