Till sidans huvudinnehåll
Skola med rödbrunt tak och ljus fasad. På gatan går en mamma med sitt barn och en cyklist cyklar förbi.

Askimsskolan - om och tillbyggnad


Med anledning av en befolkningsökning i Askim, behöver kapaciteten på Askimsskolan utökas till cirka 470 elever.

Vad?

Askimsskolan är en F-6 skola som idag har en kapacitet för 300 elever. Med anledning av en befolkningsökning i området behöver kapaciteten på skolan utökas till cirka 470 elever.

Var?

Askimsskolan ligger i norra delen av Askim, i närheten av Sisjöns naturområde. 

Varför?

Askimsskolan är Askims äldsta skola. Det gamla skolhuset som ligger mitt i skolområdet byggdes mellan år 1865 och 1926. Tack vare att fler familjer flyttar till området, behövs en större och moderniserad skola. Askimsskolan består av flera byggnader varav några behöver ersättas. Den äldsta byggnaden har ett bevarandeskydd. På grund av tomtens storlek kommer det bli nödvändigt att ersätta ett av husen med en byggnad i två våningar.

När?

Byggnationen sker etappvis, där den nya huvudbyggnaden beräknas vara färdig under 2025. Ombyggnationen av hus C, som innehåller reception, vaktmästeri och elevhälsa, och nybyggnation av hus G beräknas också vara klar under 2025.

Vem?

Stadsfastighetsförvaltningen är projektägare och beställare av entreprenaden, och bygger på uppdrag av grundskoleförvaltningen.

Läs mer om skolans verksamhet


Historisk bild på Askimsskolan. Utanför den ursprungliga skolbyggnaden poserar en grupp välklädda män och kvinnor.
Askimsskolan är Askims äldsta skola. Det gamla skolhuset som ligger mitt i skolområdet byggdes mellan år 1865 och 1926.

Kontaktperson

Ahmad Sabih

Projektledare, stadsfastighetsförvaltningen
E-post: ahmad.sabih.jaber@stadsfast.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}