Till sidans huvudinnehåll
Skiss av Åkeredsskolan. Skolbyggnaden har en röd fasad och gul entré.

Åkeredsskolan - nybyggnad

Den nya Åkeredsskolan kommer att skapa plats för 570 elever i det populära Åkered. Den gamla skolan ska rivas, och den nya skolbyggnaden planeras få två våningar och integrerad idrottshall och matsal.

Vad

Eftersom inflyttningen i Åkered ökar finns det ett stort behov av en ny grundskola för elever årskurs F-6. Den planerade nya grundskolan Åkeredsskolan ersätter den nuvarande skolan, som kommer att rivas. Med den nya skolan ökas kapaciteten till cirka 570 elever.

Den nya skolan är modern och tidsenligt och kommer erbjuda flera olika typer av lärmiljöer. Dels traditionella klassrum men också anslutande rum i olika storlekar, former och med andra funktioner, till exempel gradänger och så kallade fokusrum.

Stor vikt läggs vid att skapa trygga miljöer, och planeringen av lokalerna har också ett tydligt genustänk. Idrottssal och matsal gör det möjligt att använda lokalerna för uthyrning och övernattning.

Hur staden arbetar med nybyggnad/ombyggnad av skolor

Var?

Det är en trygghet att ha nära till sin skola, och Åkeredsskolan ligger ”mitt i byn” i Åkered.

Efter att berörda grannar lämnat in sina synpunkter på byggnadens placering har stadsbyggnadsförvaltningen beslutat om förhandsbesked om att bygga en skola i två våningar med integrerad idrottshall och storkök med matsal.

Gestaltningen ska återge de tidstypiska karaktärsdragen och arkitektoniska kvaliteter som skolan har idag. Det handlar till exempel om utvändig färgsättning, material i fasaden, fönsterband och plåtdetaljer.

Tanken är att skolan precis som idag ska angöras via Brungatan.

Följ bygget med vårt nyhetsbrev

Om du vill veta vad som händer i bygget kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Anmäl dig till nyhetsbrevet.

Varför?

Den gamla skolan är byggd på 1960-talet. Efter att elever och personal upplevt hälsoproblem kopplade till innemiljön, evakuerades delar av verksamheten 2020 till tillfälliga paviljonger på en angränsande fastighet.

När?

Den gamla skolbyggnaden revs under våren 2022. Under sommaren 2023 rivs idrottshallen, och de moduler som står på skolfastigheten tas bort.

Byggstart för den nya skolan beräknas bli i augusti 2023, och den nya skolan väntas stå klar till höstterminen 2025.

Vem?

Projektansvarig och beställare av rivning och nybyggnation är stadsfastighetsförvaltningen på uppdrag av grundskoleförvaltningen. Entreprenör är Byggdialog.

Läs mer om skolans verksamhet

Åkeredsskolan

Nyheter om Åkeredsskolan

Fem vuxna och ett barn gräver med spadar i en grushög.

Glada barn och kärt återseende vid spadtag för Åkeredsskolan

2023-08-30

”Nu kommer barnen!” hördes någon av de vuxna säga som längtade att få sätta spaden i backen för nya Åkeredsskolan. In på byggarbetsplatsen tågade eleverna klassvis med sina lärare. Efter alla tal vänt…

Kontaktperson

Ingegärd Arkelid

Projektledare

E-post: ingegard.arkelid@stadsfast.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}