Till sidans huvudinnehåll
Flygbild över Frölunda-Högsbo med vägar, högus och man kan se havet i horisonten

Frölunda - Högsbo

Frölunda-Högsbo har många bostadsområden samt flera grönområden och parker vilket gör det till ett populärt område för unga vuxna, barnfamiljer och äldre. Här finns det flera skolor, förskolor och idrottsanläggningar och närheten till Frölunda torgs köpcentrum ger tillgång till bra service. Planer finns på att bygga ytterligare cirka 1 600 bostäder samt lokaler för handel, kontor och service vid Frölunda torg.

Program för Frölunda

I Frölunda pågår redan utvecklingen mot en mer nära område. En del är färdigt, annat byggs och mycket är under planering. Nu kommer planprogrammet för Frölunda som ska få delarna hänger i hop i ett ännu mer nära och tryggt Frölunda.

Om Frölunda-Högsbo

Västra Frölunda är en stadsdel som har stora möjligheter att växa och utvecklas. Fler bostäder, mötesplatser, utökad service och handel kan göra stadsdelen till en attraktiv och trygg blandstad där grönområdena bevaras och utvecklas. Ett rikt gatuliv med varierat utbud inom bekvämt avstånd kan göra Frölunda till en mänskligare, grönare och tryggare stadsdel.

Frölunda Torg

Frölunda Torg är en av de viktiga platserna i Göteborg där kollektivtrafik, handel, arbetsplatser och bostäder samlas. Det är en plats som ständigt är under utveckling, och nu är det dags att titta på möjligheterna att bygga ut köpcentret och kraftsamla med fler bostäder och verksamheter.

Frölunda kulturhus och Frölundabadet - ombyggnad

Frölunda Kulturhus invigdes 1980, och behöver ny ventilation. Under samma period ska Frölundabadet byggas om och till för att kunna välkomna alla stadens invånare.

Dag Hammarskjölds boulevard

I dag är Dag Hammarskjöldsleden en motorled som gör det svårt att komma från ena sidan av leden till den andra. I och med att Frölunda växer och industriområdet i Högsbo omvandlas kommer också leden att förändras. I framtiden ska det vara betydligt enklare att korsa Dag Hammarskjöldsleden. Leden ska bli en boulevard.

Fiskebäcks Hamn

Den moderna fiskehamnen i Fiskebäck tillkom på 1950-talet och är idag Sveriges största fiskeläge. För att bättre möta fiskerinäringens behov utreds nu möjligheten att utveckla hamnen genom utbyggnad av kajer och fördjupning av farled.

Förskolan Gitarrgatan 5 - nybyggnad

Med åtta avdelningar och tillagningskök, blir den nya förskolan ett välkommet tillskott i ett växande Frölunda.

Påvelundsskolan F-9 - ombyggnad

En större kull barn kommer snart att nå högstadieålder. Därför behöver Påvelundsskolan F-9 anpassas byggas ut och anpassas för att få plats med fler elever. Arbetet pågår mellan 2023 och 2026.

Ruddalens idrottscentrum - upprustning

Ruddalen är ett av Göteborgs större idrottsområden. Området har de senaste åren utvecklats för att rymma fler aktiviteter och locka fler personer.
${loading}