Till sidans huvudinnehåll
Flygvy över Högsbo industriområde.

Om Nordöstra Högsbo samt "Södra Änggården"


I ett fint läge nedanför Änggårdsbergen ligger Högsbo industriområde. Idag domineras det av kontor och gamla industrier. I morgon kan området se helt annorlunda ut när bostadsområdet Södra Änggården växer upp – en blandstad med upp till 7000 bostäder, arbetsplatser och service. Först ut är området kring Olof Asklunds gata, där cirka 1900 bostäder ska byggas.

Vad?

Nordöstra Högsbo ska bli en bli en modern blandstad i ett bra läge nära grönområden. Det planeras för till exempel restauranger och butiker i bottenvåningarna på husen och med skyddade förskolegårdar. Det ska bli en stadsdel som passar alla grupper av boende – en stadsdel nära skog och parker, med bra kollektivtrafik och som även fortsättningsvis ska innehålla många arbetsplatser.

Var?

Området ligger väster om Änggårdsbergen, i den norra delen av det område som brukar kallas för Högsbo industriområde.

Varför?

I dag består området mest av verksamheter, industrier och kontor, men den nya stadsdelen kommer knyta ihop dagens bostadsområden i Högsbo och Frölunda med Änggårdsbergen i ett läge som har goda möjligheter till kommunikationer med centrum. Området kan i dag kanske upplevas vara lite isolerat från resten av Högsbo och Järnbrott, men det är något som ska överbryggas då det finns planer på att i framtiden omvandla Dag Hammarskjöldsleden till en stadsboulevard. 

Vem?

Den nya stadsdelen kommer att utvecklas av Platzer, Hökerum, Peab, Månsson Fastigheter, Bonava, Skanska och Wallenstam.

Aktuellt från Göteborgs Stad

Etapp 1 vid Olof Asklunds gata i Högsbo påbörjad

2023-11-23

I nordöstra Högsbo kommer det på sikt att byggas upp mot 7000 nya bostäder. Först ut är området mellan Olof Asklunds gata och Änggårdsbergen, där 1900 bostäder ska byggas. Under hösten har Göteborgs S…

Kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}