Till sidans huvudinnehåll
Ett kvarter med nybyggda hus i flera våningar omkring en grön plats med träd

Olof Asklunds gata - "Södra Änggården"

Först ut i stadsutvecklingen av Högsbo industriområde är Olof Asklunds gata – även kallad Södra Änggården – som kommer att innehålla bostäder, service, skola, parker och torg. Det nya området får ett fint naturnära läge intill Änggårdsbergen och cykelavstånd både till centrala staden och havet.

Vad?

Området kring Olof Asklunds gata, även kallad Södra Änggården, ska bli en tät och levande stadsmiljö. Omkring 1900 bostäder kommer att byggas i varierad höjd av privata aktörer. I bottenvåningarna planeras för service som butiker, restauranger och kaféer.

Dessutom kommer förskolor, en skola, ett parkeringshus, två parker och ett torg att byggas samt gator, gång- och cykelvägar att anläggas.

Om bostadsbyggandet

Var?

Det nya området Södra Änggården byggs i Högsbo industriområde, längs med Olof Asklunds gata, med A Odhners gata i söder och i ett naturnära läge med entréer till naturreservatet Änggårdsbergen i öster.

Varför?

I dag består området av verksamheter som lätt industri, lager och kontor. Med utvecklingen av området växer en ny stadsdel fram som bidrar till bostadsförsörjningen i Göteborgs Stad.

Entreprenörsparken och Merkantilparken samt Fältspatstorget blir gröna platser för möten, vila och aktiviteter. De ska också ta hand om regnvatten vid stora mänger regn och skyfall samt bidra till en ökad biologisk mångfald i området.

Även i gatumiljöerna kommer regnbäddar att finnas för att rena och hantera dagvatten.

På sikt kommer Dag Hammarskjöldsleden att omvandlas från trafikled till en stadsboulevard. I och med det kommer Södra Änggården att knytas närmare både Högsbo och Järnbrott.

När?

 • Utbyggnaden, som genomförs etappvis, startade hösten 2023 med exploateringsförvaltningens byggnation av gator samt dragning av ledningar. Arbetet kommer periodvis att påverka trafiken genom tillfälliga omläggningar. Mer information om påverkan på trafiken hittar du på ”Aktuella vägarbeten”. Tidplanen för när arbetet är klart är beroende av övrig utbyggnad.
 • Platzer Fastigheter bygger nu ”Internationella Engelska skolan” med plats för ca 900 elever från förskola till årskurs 9. Skolan, som ligger i direkt anslutning till Änggårdsbergen, ska vara klar och öppna i samband med skolstart höstterminen 2024.
 • Under våren 2024 startade byggnation av de första bostäderna i området.
 • En gång- och cykelbaneförbindelse över Marconimotet kommer att börja byggas sommaren 2024.
 • Byggstart för stadsdelsparken (Entreprenörsparken) är planerad under 2026. Den byggs i den naturliga grönkilen som går in i området, som en förlängning av Änggårdsbergen. Den kommer därför att bestå av befintlig vild natur med med platser för rekreation, vila, och lek men också av anlagda gångstråk, en lekplats samt konst på temat "Trollguldet".
 • Den bostadsnära parken (Merkantilparken) och torget (Fältspatstorget) kommer att anläggas i ett senare skede, i samband med att bostadskvarteren intill är klara.
 • Hela utbyggnaden av området beräknas vara klar omkring år 2030.
  • Vem?

   Förutom Göteborgs Stad kommer det nya området att utvecklas av Platzer, Hökerum, Peab, Månsson Fastigheter, Bonava, Skanska och Wallenstam. Mer information finns på webbplatsen sodraanggarden.se.

Nyheter för Olof Asklundsgata/Södra Änggården

Nu byggs gång- och cykelbana över Marconimotet

2024-05-21

Från den 20 maj byggs en gång- och cykelbana över Marconimotet. Arbetet ska vara klart till sommaren 2025.

Etapp 1 vid Olof Asklunds gata i Högsbo påbörjad

2023-11-23

I nordöstra Högsbo kommer det på sikt att byggas upp mot 7000 nya bostäder. Först ut är området mellan Olof Asklunds gata och Änggårdsbergen, där 1900 bostäder ska byggas. Under hösten har Göteborgs S…

Kontaktpersoner

Malin Johansson

Projektledare, exploateringsförvaltningen

E-post: malin.johansson@exploatering.goteborg.se


Alexandra Ringdahl

Utbyggnad allmän plats, exploateringsförvaltningen

E-post: alexandra.ringdahl@exploatering.goteborg.se

Angélique Rooth

Kommunikationsstrateg, exploateringsförvaltningen

E-post: angelique.rooth@exploatering.goteborg.se

Övrig kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}