Till sidans huvudinnehåll
Ett kvarter med nybyggda hus i flera våningar omkring en grön plats med träd

Olof Asklunds gata - "Södra Änggården"


Först ut i stadsutvecklingen av Högsbo industriområde är Olof Asklunds gata, även kallad Södra Änggården. Det nya området, som får ett fint naturnära läge intill Änggårdsbergen, kommer innehålla bostäder, service, skola, parker och torg.

Vad?

I området kring Olof Asklunds gata, även kallad Södra Änggården, kommer omkring 1900 bostäder att byggas i varierad höjd av privata aktörer. I bottenvåningarna planeras för service som butiker och caféer. 

Dessutom kommer parkeringshus, skola och förskola att byggas samt parker, torg, gator samt gång- och cykelvägar att anläggas.

Om bostadsbyggandet

Var?

Det nya området Södra Änggården byggs i Högsbo industriområde, längs med Olof Asklunds gata, med A Odhners gata i söder och i ett naturnära läge med Änggårdsbergen i öster. 

Varför?

I dag består området av verksamheter, industrier och kontor. Med utvecklingen av området växer en ny stadsdel fram som bidrar till bostadsförsörjningen i Göteborgs Stad.

På sikt kommer Dag Hammarskjöldsleden att omvandlas till en stadsboulevard. I och med det kommer Södra Änggården att knytas närmare både Högsbo och Järnbrott.

När?

Utbyggnaden genomförs i tre etapper där etapp 1 startade hösten 2023. 

Under hösten 2023 anlägger exploateringsförvaltningen nya gator och ledningar. Arbetet kommer periodvis att påverka trafiken genom tillfälliga omläggningar. Mer information om påverkan på trafiken hittar du på ”Aktuella vägarbeten”.

Platzer Fastigheter bygger en skola med plats för ca 900 elever från förskola till årskurs 9. Skolan, som ligger i direkt anslutning till Änggårdsbergen, ska vara klar och öppna i samband med skolstart höstterminen 2024.

Preliminär start för byggnation av bostäder är under 2024.

Byggstart för stadsdelsparken (Entreprenörsparken) är planerad omkring 2025/2026. Den bostadsnära parken (Merkantilparken) och torget (Fältspatstorget) kommer att anläggas i ett senare skede, i samband med att bostadskvarteren intill är klara.

Etapp 2 omfattar ledningsarbete, ändring av befintliga gator samt nyanläggning av gator. Tidplanen är beroende på övrig utbyggnad men byggstart uppskattas vara under 2026.  

Etappen 3 omfattar en gång- och cykelbaneförbindelse över Marconimotet. Planerad byggstart är sommaren 2024.

Vem?

Förutom Göteborgs Stad kommer det nya området att utvecklas av Platzer, Hökerum, Peab, Månsson Fastigheter, Bonava, Skanska och Wallenstam. Mer information finns på webbplatsen sodraanggarden.se.

Nyheter för Olof Asklundsgata/Södra Änggården

Etapp 1 vid Olof Asklunds gata i Högsbo påbörjad

2023-11-23

I nordöstra Högsbo kommer det på sikt att byggas upp mot 7000 nya bostäder. Först ut är området mellan Olof Asklunds gata och Änggårdsbergen, där 1900 bostäder ska byggas. Under hösten har Göteborgs S…

Kontaktpersoner

Malin Johansson
Projektledare, exploateringsförvaltningen
E-post: malin.johansson@exploatering.goteborg.se

Alexandra Ringdahl
Utbyggnad allmän plats, exploateringsförvaltningen
E-post: alexandra.ringdahl@exploatering.goteborg.se

Angélique Rooth
Kommunikationsstrateg, exploateringsförvaltningen
E-post: angelique.rooth@exploatering.goteborg.se


Övrig kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}