Till sidans huvudinnehåll
Drönarbild av Fiskebäckshamn med hav, båtar och byggnader

Fiskebäcks Hamn


Den moderna fiskehamnen i Fiskebäck tillkom på 1950-talet och är idag Sveriges största fiskeläge. För att bättre möta fiskerinäringens behov utreds nu möjligheten att utveckla hamnen genom utbyggnad av kajer och fördjupning av farled.

Vad?

Fiskebäck är hemmahamn för ett 30-tal fiskebåtar. Nio av dessa är större och används för fiske på öppet vatten. De har ett djupgående som gör att de inte kan komma in i Fiskebäcks hamn. Tidigare hade båtarna tillfälliga hamnplatser i Frihamnen, men på grund av kommande stadsutveckling kan båtarna inte vara kvar där. Dessa båtar angör idag istället i Danmark.

För att göra Fiskebäcks hamn mer ändamålsenlig för den befintliga fiskerinäringen planeras det för en utveckling av hamnen. Utvecklingen innebär en utbyggnad av nya kajer vid Dansholmen, muddring för att fördjupa farleden och även viss ökning av hamnytan på land. Möjlighet till utbyggnad av kaj vid Saltskär kommer att undersökas i tillstånds- och planprocessen.

Utvecklingen beräknas skapa plats för cirka 10 fiskefartyg med längder på upp till 90 meter.

Var?

Du hittar Fiskebäck i sydvästra Göteborg, angränsande till havet vid Göteborgs södra skärgård.

Vem?

Göteborgs Stad utvecklar Fiskebäcks hamn i samverkan med befintlig fiskerinäring genom Fiskebäck.

Bild på tre båtar som ligger i hamnen

Kontaktpersoner

Anna Samuelsson

Projektledare
E-post: anna.ulrika.samuelsson@stadsbyggnad.goteborg.se

Per-Magnus Bäckman

Projektledare
E-post: per-magnus.backman@exploatering.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}