Till sidans huvudinnehåll
Flygvy som visar Frölunda och skisser av planerade bostadsbyggnationer.

Program för Frölunda


I Frölunda pågår redan utvecklingen mot en mer nära område. En del är färdigt, annat byggs och mycket är under planering. Nu kommer planprogrammet för Frölunda som ska få delarna hänger i hop i ett ännu mer nära och tryggt Frölunda.

Vad?

Frölunda är en av de utvalda strategiska tyngdpunkterna i Göteborg. Det betyder att området kan utvecklas till en ännu starkare kärna i staden. Göteborgs Stad arbetar med ett program för Frölunda där ett av målen är att Frölunda ska utvecklas till en sammanhållen stadsdel där det känns trygg och nära. Området knyts närmare centrum med ett stråk som sträcker sig ifrån Tynnered via Marconigatan, Dag Hammarskjöldsleden via Marklandsgatan och in mot Linnéplatsen.

Programmet ska visa var det passar att bygga nytt och det undersöker frågor behov av kommunal service, gång- och cykelstråk, grönområdet bland mycket annat. Programmet för Frölunda kommer att ligga till grund för pågående och kommande detaljplaner.

Fram till cirka 2035 planeras för omkring 4 500 nya bostäder, 3-4 nya skolor, förskolor och andra verksamheter i området.

Program för Frölunda (alla handlingar)

Götepod om Frölunda

I det här avsnittet pratar vi om historiens miljonprogram och framtidens Frölunda. Är det ABC-staden 2.0 vi planerar? Med stadsarkitekt Björn Siesjö, arkitekt och professor på Chalmers Lars Marcus samt Anders Dahlgren, planarkitekt Göteborgs stad.

Var?

Program för Frölunda omfattar en del av stadsdelarna Rud och Järnbrott. Programområdet sträcker sig till Västerleden i söder, Dag Hammarskjöldsleden i öster och Ruddalen i väster.

Varför?

Frölunda är utpekat i kommunens översiktsplan som en strategisk tyngdpunkt. Målet är att skapa en levande stadsdel med fokus på gång och cykel. För att peka ut riktningen för kommande detaljplaner tas ett program fram. 

Vem?

Göteborgs Stad arbetar med programmet för Frölunda. Utvecklingen av området kommer sedan att utredas vidare när det är dags att ta fram detaljplaner. Kommunen är en stor markägare i området men det finns också privata fastighetsägare.


Kontaktperson

Linnéa Ekström Finskud

Projektledare
Telefonnummer: 031-368 19 29
E-post: linnea.finskud@stadsbyggnad.goteborg.se


Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}