Till sidans huvudinnehåll
Boulevard med träd i höstfärger. En spårvagn passerar.

Dag Hammarskjölds boulevard


I dag är Dag Hammarskjöldsleden en motorled som gör det svårt att komma från ena sidan av leden till den andra. I och med att Frölunda växer och industriområdet i Högsbo omvandlas kommer också leden att förändras. I framtiden ska det vara betydligt enklare att korsa Dag Hammarskjöldsleden. Leden ska bli en boulevard.

Vad?

I de planer som finns i arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Högsbo-Frölunda så kommer den barriär som Dag Hammarskjöldsleden är i dag att förändras. I stället blir leden en boulevard som en förlängning av Linnégatan och och Husargatan, med bebyggelse på båda sidorna.

Tanken är att omvandla motorleden till en stadsgata, omgiven av bostäder, kontor, service och handel. På gatan ska det finnas plats för cyklister och gående, med möjlighet att korsa gatan på flera ställen.

Så arbetar staden med infrastruktur

Var?

Infrastrukturprojekt i staden.

Varför?

Dag Hammarskjöldsleden är en av de större infarterna till centrala Göteborg. Den sträcker sig från Järnbrottsmotet in till Linnéplatsen och byggdes under 1960-talet som en del av ett planerat system av trafikleder.

Men trafiken har förändrats under åren, och leden har idag en annan funktion än vad som tidigare var tänkt. Trafiken på leden har minskat med nästan 50 procent sedan 1970-talet. Samtidigt har önskan om att bo i Göteborg ökat, och med det också bristen på bostäder. Här finns en stor potential i Högsbo och Frölunda.

Läs mer om stadsmiljöförvaltningens åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard (planhandlingar).

Projekt i Frölunda-Högsbo

Flygbild över idrottsområde med kringliggande natur och skog.
Göteborg växer

Ruddalens idrottscentrum

Ruddalen är ett av Göteborgs större idrottsområden – i dag med fokus på issport och fotboll. Nu utvecklas området för att rymma fler aktiviteter och locka fler personer.

Stadsbild med gator och höghus
Göteborg växer

Dag Hammarskjölds boulevard

I dag är Dag Hammarskjöldsleden en motorled som gör det svårt att komma från ena sidan av leden till den andra. I och med att Frölunda växer och industriområdet i Högsbo omvandlas kommer också leden att förändras. I framtiden ska det vara betydligt enklare att korsa Dag Hammarskjöldsleden. Leden ska bli en boulevard.

Kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}