Till sidans huvudinnehåll
Flygbild över idrottsområde med kringliggande natur och skog.

Ruddalens idrottscentrum - upprustning


Ruddalen är ett av Göteborgs större idrottsområden. Området har de senaste åren utvecklats för att rymma fler aktiviteter och locka fler personer.

Vad?

Ruddalens stora fokus på isanläggningar och fotboll har begränsat användandet till att vara säsongsbetonat. Området utvecklas därför nu för att användas mer, av fler och året om.

Bandybanan har omvandlats till en ishall med tak och väggar. Skrinnarbanans trasiga kylrör har bytts ut och täckts i betong för att ge en mer flexibel anläggning med verksamhet året om. Skrinnarbanan har dessutom fått tvåtusen kvadratmeter extra isyta innanför ispisten. Hallen öppnade för föreningar, allmänhet och skolor i slutet av oktober. 

En ny omklädningsbyggnad med integrerad läktare byggs mellan ishallen och Ruddalens fotbollsarena. Byggnaden kommer bland annat innehålla flera omklädningsrum, mediarum, kamperaplattform och 1000 läktarplatser. 

Det är beslutat att Ruddalens fotbollsarena ska rustas upp till Superettans standard. Idrotts- och föreningsförvaltningen har fått i uppdrag att genomföra en förstudie om att ersätta läktaren norr om fotbollsarenan med en ny läktare. I förstudien undersöks bland annat förutsättningar, behov, och den exakta placeringen av läktaren. 

Nu pågår även byggnation av maskin- och lagerhall öster om den nya ishallen. Maskin och lagerhallen beräknas stå klar våren 2024.  

Hur staden arbetar med idrotts- och motionsanläggningar

Var?

Ruddalens idrottscentrum ligger i naturområdet Ruddalen norr om Frölunda Torg i västra Göteborg. Här finns idag skrinnarhall, ishall, bollplaner och fotbollsarena med konstgräsplan för elitspel, men också gym, utegym, frisbeegolfbana och föreningslokaler. I naturområdet finns naturstigar, motionsspår och grillplatser.

Varför?

Ruddalens idrottsområde utvecklas för att utnyttjas bättre året om, rymma fler typer av aktiviteter och locka personer som idag inte besöker området.

Till exempel har issäsongen förlängts genom att man byggt en ishall där bandybanan tidigare låg och skrinnarhallen har renoverats så att den kan användas för aktiviteter även under de isfria månaderna.

Byggnation pågår vid Ruddalens fotbollsarena då det är beslutat att denna ska uppfylla Superettans standard. 

När?

Bygget av en ny ishall startade i juni 2021 och var klar december 2022, och öppnade för allmänheten under jullovet 2022/2023.

Renoveringen av skrinnarhallen startade i mars 2022 och öppnade i slutet av oktober 2023. 

Byggnationen av omklädningsbyggnaden med integrerad läktare (söder om fotbollsarenan) beräknas stå klar i november 2024. 

Vem?

Idrotts- och föreningsförvaltningen har uppdraget att utveckla Ruddalens idrottsområde. Flera entreprenörer arbetar med de olika byggena på området.

Nyheter om Ruddalens idrottscentrum

Nu byggs omklädningsbyggnad med lintegrerad äktare på Ruddalen.

Standarden på Ruddalens fotbollsarena uppgraderas

2024-02-09

Omklädningsrummen som idag finns i nybyggda Ruddalens ishall används av både is-sporternas och fotbollens föreningsliv, skolor och allmänhet. Omklädningsbehovet är därför stort och en ny omklädningsby…

I slutet av oktober öppnar Ruddalens skrinnarhall

2023-10-05

Skrinnarhallen som varit stängd för renovering de senaste åren planeras öppna lördag 28 oktober. Då ska hallen öppna för föreningar, skolor och allmänhetens åkning. Tanken var att skrinnarhallen skull…

Bilder och film från Ruddalens ishall


Entrén till Ruddalens ishall
Entrén till den nya ishallen på Ruddalen
Skrinnarhallen med den nya isytan och isrinken i bakgrunden.
Skrinnarhallen rymmer både en skrinnaroval, isrink och en öppen isyta.
Bandyplan med lekande barn.
Bandybanan användes flitigt av föreningsliv och allmänhet, men issäsongen i Göteborg är kort på grund av det milda göteborgsvädret. Därför byggde man in bandybanan med väggar och tak.

För dig som vill veta mer

Projekt i Frölunda-Högsbo

Flygbild över idrottsområde med kringliggande natur och skog.
Göteborg växer

Ruddalens idrottscentrum

Ruddalen är ett av Göteborgs större idrottsområden – i dag med fokus på issport och fotboll. Nu utvecklas området för att rymma fler aktiviteter och locka fler personer.

Stadsbild med gator och höghus
Göteborg växer

Dag Hammarskjölds boulevard

I dag är Dag Hammarskjöldsleden en motorled som gör det svårt att komma från ena sidan av leden till den andra. I och med att Frölunda växer och industriområdet i Högsbo omvandlas kommer också leden att förändras. I framtiden ska det vara betydligt enklare att korsa Dag Hammarskjöldsleden. Leden ska bli en boulevard.

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}